Ny rapport: Klimatförändringarna hotar miljarder människors vattenförsörjning

4 min läsning
wateraid-valdsvattendagen-klimat-vatten
Image: WaterAid/Abir Abdullah
PRESSMEDDELANDE
 

En ny rapport från WaterAid visar hur klimatförändringarna, genom torka, översvämningar och stigande havsnivåer, hotar miljarder människors vattenförsörjning. Organisationen kräver nu att stödet ökar till de människor som är mest utsatta för klimatförändringarna: ”Att inte stötta de samhällen som drabbas värst av klimatförändringarna är ett svek mot världens fattigaste människor” säger WaterAid Sveriges generalsekreterare Anna Nilsdotter.

Klimatförändringarna drabbar framförallt människor genom vattenförändringar. 74 procent av alla naturkatastrofer i världen beräknas vara vattenrelaterade. I rapporten “Turn the tide: The state of the world’s water 2021” som WaterAid släpper inför världsvattendagen den 22 mars varnar organisationen för att klimatförändringarna och bristande investeringar i hållbar vattentillgång hotar miljarder människors vattenförsörjning. Idag saknar 785 miljoner människor grundläggande tillgång till rent vatten, något som gör dem försvarslösa mot klimatförändringarna.

Vi människor känner klimatförändringarna som vattenförändringar. Det handlar antingen om för lite vatten eller för mycket vatten. Utan säker och hållbar tillgång till rent vatten kan ingen människa i längden överleva de förvärrade torrperioder och de kraftiga översvämningar som klimatförändringarna orsakar, säger WaterAid Sveriges generalsekreterare Anna Nilsdotter.  

Klimatförändringarna drabbar framförallt människor som redan lever i svår fattigdom. Extra utsatta är redan diskriminerade och marginaliserade grupper som kvinnor, etniska minoriteter och personer som lever med funktionsnedsättning. Detta trots att de bidragit minst till att driva på klimatförändringarna.

En svensk släpper i genomsnitt ut omkring 4 ton koldioxid per år. Motsvarande siffra för en person i Burkina Faso är 0,2 ton. Trots det är Burkina Faso mycket hårdare drabbat av klimatförändringarna än vad Sverige är.

Det är de fattigaste och redan mest utsatta människorna i världen som betalar det högsta priset för våra utsläpp. Det om något visar hur orättvis klimatkrisen är. Förutom att minska våra utsläpp är det minsta vi kan göra att stötta de människor som ser sina vattenkällor förstöras av torka, översvämningar och stigande hav, säger Anna Nilsdotter. 

I rapporten berättar personer i länder hårt drabbade av klimatförändringarna hur deras tillgång till vatten har påverkats. En av dem är François Nikiema, 31, från byn Yargho i Burkina Faso. François försörjer sin familj genom att odla och sälja grönsaker, ett arbete som försvåras av att vattentillgången försämras för varje år. Invånarna i byn är beroende av vatten från en damm som ligger utanför byn. Dammen fylls på under regnperioden, och tidigare räckte vattnet i dammen för att invånarna skulle klara sig under torrperioden. Men så är det inte längre.

När vi var barn varade vattnet från dammen ofta ända fram till maj. Det betydde att vi hade vatten tillgängligt under praktiskt taget hela torrperioden. Men regnsäsongen har blivit kortare. I år torkade dammen ut helt den 22 januari 2021. Förra året var det omkring den 16 februari som vattnet i dammen tog slut. Det innebär att vi går bakåt för varje år, berättar François.

En man sitter på ett torkat fält med tomater i händerna som skadats av torka.
François visar sina tomatodlingar som förstörts av torkan.
Image: WaterAid/Basile Ouedraogo

Behovet av stöd för att säkra vattenförsörjningen för François och miljarder andra människor är akut. Trots det visar WaterAids rapport att bara omkring fem procent av all klimatfinansiering går till klimatanpassning, att stötta samhällen att anpassa sig efter ett förändrat klimat. Dessutom når ytterst lite av klimatanpassningen de värst utsatta samhällena.

Att inte stötta de samhällen som drabbas värst av klimatförändringarna är ett svek mot världens fattigaste människor. Det är vår skyldighet att hjälpa dem och bidra till att de får en säker och hållbar vattenförsörjning. Men det är även något som gynnar oss alla på sikt. För utan rent vatten, toaletter och hygien i samhällen och inom sjukvården i fattiga länder ökar risken för nya pandemier och för spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. Att satsa på rent vatten i världens fattigaste länder är framförallt vår skyldighet, men det gynnar även oss själva på sikt, säger Anna Nilsdotter.

Fakta och statistik från rapporten

  • 785 miljoner människor saknar grundläggande tillgång till rent vatten.
  • Idag lever fyra miljarder människor i områden där det råder vattenbrist. Den siffran väntas stiga till fem miljarder till år 2050. 
  • En person i Sverige släpper i genomsnitt ut mer än 20 gånger så mycket koldioxid som en genomsnittlig person i Burkina Faso. Trots det drabbas människor i Burkina Faso mycket värre av klimatförändringarna. 
  • Bara omkring fem procent av klimatfinansieringen går idag till klimatanpassning. Ännu mindre når de mest utsatta samhällena. 

Om världsvattendagen

Världsvattendagen är en internationell dag som infaller den 22 mars varje år. Dagen finns för att uppmärksamma vikten av rent vatten för utveckling, hälsa, utbildning och fattigdomsbekämpning.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete.