Ny rapport: Vattentillgång är viktigt för att nå utsläppsmål

1 min läsning
En grupp människor i en talarpanel med tre talare med digitalt.
NYHET
 

Ny forskning visar att vatten spelar en central roll för att minska utsläpp av växthusgaser.

"Många av de åtgärder som planeras och genomförs för att minska utsläpp globalt och i Sverige, till exempel omställning till grön energi, och åtgärder såsom trädplantering och återställning av torv och våtmarker, är helt beroende av tillgång till vatten", förklarar Thérèse Rudebeck, policyrådgivare för klimatfrågor på WaterAid Sverige och en av huvudförfattarna till rapporten.

Rapporten visar tydligt att WaterAids arbete med att stärka vattentillgång och sanitet inte bara är kritiskt för att öka människors och samhällens anpassningsförmåga mot klimatförändringar, utan också är en viktig del i att nå utsläppsmål.

Läs hela rapporten