Ny statistik visar att över 200 miljoner barn saknar toalett i skolan

2 min läsning
Anjali, 15, (facing camera) washing her hands inside the girls' toilet block, Lahan Municipality, Siraha, Nepal, July 2022.
Image: WaterAid/ Mani Karmacharya
NYHET
 

Över 400 miljoner barn globalt saknar pålitliga toaletter i skolan, av dem saknar fler än hälften – över 200 miljoner – skoltoalett helt. Det påverkar barnen negativt på flera sätt, men kanske extra orättvist är det för alla de flickor som tvingas frånvara från skolan när de har mens. "Idag är den internationella mensdagen, en påminnelse om att vi måste arbeta för att se till att många fler flickor ska kunna gå i skolan när de har mens", säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid.

Ny data från Världshälsoorganisationen och UNICEF:s gemensamma övervakningsprogram, visar att över 400 miljoner barn saknar pålitliga toaletter i skolan. Antingen fungerar inte toaletterna eller så är toaletterna inte anpassade för flickor med mens, exempelvis att det går att tvätta sig och slänga använda mensskydd etc. I Afrika, söder om Sahara, saknar hälften av skolorna pålitliga toaletter.

"Det är oacceptabelt att 400 miljoner barn runt om i världen saknar anständiga toaletter i skolan och att över 200 miljoner av dem inte har skoltoaletter alls. Ingen flicka ska behöva missa skolan när hon har mens. Rent vatten och pålitliga toaletter behövs så att kvinnor och flickor kan hantera sin menstruation säkert, hygieniskt och med värdighet", säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid Sverige.

Bristen på pålitliga toaletter och tillgång till rent vatten leder till att många flickor missar skolan under sin mens. WaterAid arbetar för att se till att det finns rent vatten, pålitliga toaletter och god hygien i samhällen och skolor i 22 länder världen över. Det innebär att tillhandahålla mensskydd, rent vatten och bygga ordentliga toaletter där flickor och kvinnor kan sköta sin mens i fred i skolor och på arbetsplatser. De nya siffrorna visar att det fortfarande behöver göras mycket mer för att säkerställa att flickor kan hantera sin mens på ett hygieniskt sätt, med integritet, säkerhet och värdighet.

WaterAid uppmanar regeringar att prioritera dessa behov genom att säkerställa tillgång till mensskydd, samt ordentliga toaletter och rent vatten i skolor.

"Det är mänskliga rättigheter som hjälper flickor att fullfölja sin utbildning, vilket skapar en kedjeeffekt av positiva förändringar i samhället", säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid.

Läs hela rapporten här.