Otillräckliga framgångar för klimaträttvisa

3 min läsning
WaterAid/Basile Ouedraogo

För WaterAid har främst frågan om klimaträttvisa varit i fokus i samband med FN:s klimattoppmöte COP26, som precis har avslutats. Behovet av ökad finansiering till klimatanpassningar i klimatutsatta länder är enormt. De som drabbas värst är de som gjort minst för att orsaka klimatförändringarna.

När vi summerar resultatet från COP26 kan vi konstatera att det har tagits steg i rätt riktning då toppmötet landade i att en dubblering av finansieringen till klimatanpassning ska ske till år 2025. Det är positivt men samtidigt ett svek med tanke på det löfte som de rika länderna redan givit människor som lever i utsatta samhällen, och som nu tvingas vänta ytterligare år på viktiga klimatinsatser.

För klimatförändringarna innebär redan idag allt värre och längre torka och extrema översvämningar, som påverkar hållbarheten hos befintliga vattenkällor, och gör det svårare att skapa tillgång till rent vatten för de personer som idag inte har det. Det har vi sett alltför många exempel på. De människor som redan idag lever utan tillgång till rent vatten är också de människor som är mest sårbara för klimatförändringar.

I vår verksamhet ser vi att klimatförändringarna på många håll hotar de framsteg som gjorts globalt för att öka människors tillgång till vatten, sanitet och hygien. Läget är på många ställen akut, till exempel på södra Madagaskar som upplever akut hungersnöd och brist på vatten på grund av den värsta torkan på över 40 år.

Ett mycket viktigt framsteg på COP26 är att alla länder ska återkomma redan om ett år med skärpta nationella klimatplaner. Att dessa nu ska rapporteras med tätare intervall kan öppna för snabbare takt i omställningen. WaterAid arbetar redan idag för att kriterier om säker och hållbar tillgång till vatten och sanitet ska införas i dessa planer, eftersom det är ett område som ofta glöms bort av regeringar.

Vi ser att investeringar i linje med FN:s globala hållbarhetsmål SDG6 om tillgång till rent vatten och sanitet för alla behöver prioriteras inom de globala insatserna för klimatanpassning. Därför kommer vi nu att arbeta för att nästa klimattoppmöte COP27 i Egypten nästa år ska bli en milstolpe vad gäller att föra upp frågan om de klimatrelaterade hoten mot tillgången till rent vatten.

Att satsa på finansiering till ökad tillgång till WASH som en del av klimatanpassningen skulle medföra ekonomiska fördelar för hela samhällen. Varje krona som satsas på samhällens förmåga att klara av översvämningar kan bidra till minst 62 kronor i minskade kostnader för att i efterhand reparera skador och återställa driftstörningar och infrastruktur. Översvämningar är det vanligaste klimatrelaterade hotet mot infrastruktur för vatten och sanitet.

Nu krävs en bred uppslutning kring att satsningar på hållbar tillgång till vatten ska ingå i den globala finansieringen av klimatanpassning, och detta är något WaterAIid kommer att arbeta för. Här vill vi gärna se att Sverige som ledande nation inom klimatanpassning och Agenda 2030 tar ledartröjan i FN.