Rent vatten är en nyckel för jämställdhet

4 min läsning
wateraid-internationella-kvinnodagen
Image: Sokhom So, 56 år, och hennes familj framför den latrin som de bestämde sig för att bygga på uppmuntran av de lokala ledarna. De bor i byn Torb Tbeng, Kambodja. WaterAid/Remissa Mak
INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2021
 

Vid första anblick kan vattenfrågan ofta uppfattas som en teknisk fråga. Att vattenförsörjning och sanitetssystem bara handlar om pumpar, ledningar, avlopp och borrhål. Men vattenfrågan är så mycket mer än en teknisk fråga. Det är en fråga som berör hela samhället, och som i grunden handlar om rättvisa, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Idag på internationella kvinnodagen känns det extra viktigt att lyfta precis hur avgörande vatten och sanitet är för kvinnors rättigheter.

Ofta är det flickor och kvinnor som drabbas värst när samhällen saknar tillgång till rent vatten och fungerande toaletter. Det finns flera anledningar till det. I 8 av 10 fall är det kvinnors ansvar att försörja familjen med vatten, en börda som ofta tar så mycket tid att kvinnor inte hinner arbeta och få en egen inkomst, och flickor tvingas sluta i skolan och förnekas sin rätt till en utbildning. Kvinnor har också ett större behov av rent vatten och toaletter för sin hälsa. Att föda barn utan vatten, toalett eller möjlighet till hygien, eller behöva hantera sin mens utan toaletter, gör att kvinnor och flickor får sämre möjlighet till utbildning och arbete, och därför också mindre egenmakt och inflytande.

När stadsplanerare, budgetansvariga och beslutsfattare är män planeras och byggs städer och samhällen efter mäns behov. Som en konsekvens förstärks de patriarkala strukturerna, offentliga toaletter konstrueras utan möjlighet för kvinnor att byta mensskydd och vattenstationer placeras på otillgängliga platser.

Att förbättra tillgången till vatten, sanitet och hygien handlar långt ifrån bara om att borra brunnar och bygga toaletter. Underliggande normer och strukturer som vidhåller ojämlikhet måste utmanas. Kvinnor måste inkluderas i arbetet med att identifiera behov och lösningar, men också i beslutsfattandet. Behovet av att öka det kvinnliga deltagandet och ledarskapet inom vatten, sanitet och hygien (WASH)-sektorn är stort i många länder.

WaterAid arbetar alltid för att stärka och stötta kvinnor, kvinnokooperativ och kvinnorättsorganisationer för att genom det nå de mest marginaliserade människorna med hållbar och inkluderande tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

I Kambodja har WaterAid därför sedan några år arbetat för att stärka kvinnors ledarskapsförmåga, så att de kan ta plats i processer och beslut för att deras samhällen ska få rent vatten, toaletter och hygien.

Ouk Sopheary i Rolea B'ier, Kambodja, var en av deltagarna i WaterAids ledarskapsprogram för några år sedan. Utbildningen ges till statsanställda kvinnor i provinser och distrikt, och syftar till att stärka kvinnorna i ledarskap och kommunikation. Dessa kunskaper tar de sedan med sig för att förbättra tillgången till vatten, sanitet och hygien i sina samhällen, till exempel som medlare eller samordnare.

Sopheary är numera en erkänd och respekterad förespråkare för vatten, sanitet och hygien, och hon tar ofta plats på olika nivåer i samhället för att samordna och dela med sig av sin kunskap till andra. Som vice distriktsguvernör i distriktet Rolea B'ier är hennes röst inflytelserik, och hon har även mandat att leda arbetet för att förbättra tillgången till vatten, sanitet och hygien i distriktet.

Innan visste jag inte mycket om vatten, sanitet och hygien. Men efter att ha deltagit i WaterAids utbildning och workshop har jag nu fått kunskap och självförtroende att driva på och prata med invånare i samhället, men också med höga regeringsföreträdare.

Inom ramen för sitt uppdrag har Sopheary varit delaktig i att skapa en inkluderande och effektiv WASH-kommitté, där hon leder kvartals- och månadsmöten tillsammans med distriktets kommunalråd. Sopheary ansvarar för genomförandet av den WASH-plan som har tagits fram för kommunerna i distriktet.

Jag arbetar för att ingen i mitt distrikt ska behöva uträtta sina behov utomhus och jag pressar de lokala myndigheterna att vidta fler åtgärder för att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien.

Vi på WaterAid ser genom vårt direkta arbete till att fler flickor och kvinnor varje år får tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Men framförallt stöttar vi kvinnor som Sopheary att kunna driva på inom myndigheter och institutioner för att de ska ta ett större ansvar för att befolkningen ska få inkluderande tillgång till WASH. Vatten är hälsa. Vatten är utbildning. Vatten är utveckling. Och vatten är jämställdhet. Allt börjar med vatten.