Rent vatten stärker motståndskraften mot klimatförändringar visar ny rapport från WaterAid

2 min läsning
wateraid-klimat-alene
Image: WaterAid/Joey Lawrence
NY RAPPORT
 

Klimatförändringarna påverkar våra vädermönster, som blir mer oförutsägbara och mer extrema. Runt 90 procent av allt extremväder kan kopplas till vatten, till exempel torka, översvämningar, stormar, försaltning av grundvatten och havsnivåhöjning. Klimatförändringar leder till fler och värre vattenrelaterade katastrofer som riskerar att förorena eller förstöra vattenkällor med brist på rent vatten som följd.

WaterAids nya rapport, "Water, sanitation and hygiene: the foundation for building resilience in climate-vulnerable communities" förklarar hur rent vatten, toaletter och hygien stärker människors motståndskraft mot klimatförändringar. Rapporten har tagits fram i samarbete med University of East Anglia’s Water Security Centre.

Det är svårt att veta exakt vilka effekter klimatförändringar får lokalt, eller vilka områden som kommer drabbas värst. Men med förbättrad tillgång till vatten och toaletter ökar människors motståndskraft mot klimatförändringar. Ofta är det människor som lever i världens mest fattiga samhällen som är mest utsatta för klimatförändringar, och som har minst förmåga till anpassning.

Trots att så många som 771 miljoner människor idag lever utan rent vatten, och 1,7 miljarder utan toalett, går endast 1 procent av den globala klimatfinansieringen till att skydda och säkerställa tillgång till vatten och toaletter i sårbara samhällen.

Rapporten visar bland annat:

  • Investeringar i rent vatten, toaletter och god hygien skapar en bestående förändring.
  • Bättre tillgång till vatten och toaletter kan förbättra inte bara motståndskraften mot klimatförändringar utan också hela samhällets välbefinnande. Det handlar bland annat om positiva effekter för människors försörjningsmöjligheter, tillgång till utbildning, stärkt och mer jämställt inflytande i samhället och bättre folkhälsa.