Riktlinjer för företag som vill förbättra situationen i leverantörskedjan

den
12 november 2019
WaterAid/James Kiyimba

Den nya rapporten ”Water, Sanitation and Hygiene: Three Essential Ingredients to Resilient Agriculture Supply Chains” som WaterAid tagit fram tillsammans med Alliance for Water Stewardship, Diageo, UN CEO Water Mandate och WASH4Work beskriver varför och hur företag måste arbeta för att säkra tillgången till vatten, sanitet och hygien i jordbruksbaserade leverantörskedjor.

Vatten är inte bara grunden för allt mänskligt liv utan också avgörande i produktionen av maten vi äter, kläderna vi bär och varorna vi köper. Vatten är helt enkelt grunden för hela den globala ekonomin och idag står jordbruk för 70 procent av vattenanvändandet i världen. Till år 2020 beräknas vattenbehovet i världen öka med 55 procent, och klimatförändringarna ökar trycket ytterligare på världens vattenresurser.

Det är alltså avgörande att företag i sina leverantörskedjor använder vattenresurser på ett sätt som är hållbart både för samhällen och natur. Så ser det inte alltid ut idag. Många jordbruksbaserade leverantörskedjor har sin bas i länder där stora delar av befolkningen saknar tillgång till rent vatten och sanitet, som Afrika söder om Sahara och Sydasien, vilket skapar både sociala och miljömässiga utmaningar. 

Företag som är beroende av jordbruksbaserade leverantörskedjor har en helt avgörande roll att spela när det kommer till människors tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Men WaterAids rapport visar att företagen inte bara har ett ansvar för att människor har vatten, sanitet och hygien i länderna och områdena där de verkar, det är också en bra affär.  

Så hur kan det göras? 

Läs mer om rapporten "Water, Sanitation and Hygiene: Three Essential Ingredients to Resilient Agriculture Supply Chains" som beskriver varför och hur företag ska satsa på vatten, sanitet och hygien i jordbruksbaserade leverantörskedjor.