Sida stödjer WaterAids insats mot coronaviruset i Bangladesh med fem miljoner kronor

den
8 april 2020
En man står vid en temporär handtvättsstation och tvättar händerna.
WaterAid Bangladesh

Att hålla avstånd och tvätta händerna med tvål och rent vatten regelbundet är de kanske två viktigaste åtgärderna för att undvika att smittas av Covid-19. Men i Bangladesh saknar 65 procent av befolkningen möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten, och miljoner av landets invånare bor i tätbefolkade slumområden utan rinnande vatten.
 
Akuta insatser är därför nödvändiga för att minska risken för smittspridning. WaterAid Bangladesh har på bara ett par veckor nått över två miljoner människor med budskap om god hygien via SMS, TV och radio. Samtidigt har de sett till att 50 000 människor fått bättre möjlighet till handhygien genom att placera mobila faciliteter för handtvätt med tvål och vatten på strategiska platser.
 
Sida i Bangladesh har nu meddelat att de stödjer WaterAid Bangladeshs insats med 5 miljoner kronor i särskilt stöd.
 
Med det extra stödet från Sida kommer WaterAid Bangladesh kunna se till att 500 000 invånare i 157 slumområden får möjlighet att tvätta händerna med tvål och rent vatten. I alla dessa områden kommer faciliteter för handtvätt med tvål och vatten att installeras på strategiska platser och volontärer ska engagera och utbilda invånarna i hur de ska skydda sig mot coronaviruset.
 
Genom Sidas stöd kommer det här projektet spela en avgörande roll för människor som är extremt sårbara och utsatta för smittsamma sjukdomar som Covid-19.