Uttalande angående katastrofen i Moçambique och Malawi

den
22 mars 2019

Vi på WaterAid är ledsna och oroade över förödelsen som cyklonen Idai har skapat i Moçambique och Malawi. Hundratusentals människor som redan innan cyklonen levde med små marginaler har nu förlorat sina hem och försörjningsmöjligheter och de kommer behöva långsiktigt stöd för att kunna bygga upp sina liv på nytt.

WaterAid arbetar inte direkt i de värst drabbade områdena, men däremot i andra regioner i Moçambique och Malawi som också har drabbats av kraftiga regn och översvämningar. Läget är fortfarande oklart men vi har nåtts av rapporter om förstörda toaletter och vattensystem. Risken för spridning av vattenburna sjukdomar är därför i nuläget mycket stor.

WaterAid fokuserar på långsiktig och hållbar utveckling, och därför är vår möjlighet att bedriva akut humanitärt arbete begränsat. Trots det arbetar vi för att stödja akutinsatser i samarbete med andra organisationer, framförallt genom teknisk expertis och bistånd. Vi fortsätter även med vårt ordinarie arbete att förbättra tillgången till rent vatten, toaletter och hygien, för att hjälpa samhällena återhämta sig.

Redan innan cyklonen saknade 53 procent av invånarna i Moçambique, och 33 procent i Malawi, tillgång till rent vatten. Under sådana förhållanden är risken för utbrott av vattenburna sjukdomar som exempelvis kolera mycket stor.

På grund av klimatförändringarna riskerar katastrofer som cyklonen Idai att bli vanligare, och särskilt drabbas fattiga länder som Moçambique och Malawi. Det är därför extremt viktigt att de länder som drabbas värst av klimatförändringarna får stöd till klimatanpassning, så att regioner och samhällen kan bygga motståndskraft mot framtida vattenrelaterade katastrofer.

Här kan du stödja WaterAids arbete och bidra till att fler människor får rent vatten, toaletter och hygien >

En grupp kvinnor hämtar smutsigt vatten i en flod.
WaterAid/Eliza Powell
I Moçambique saknar 53 procent av befolkningen tillgång till rent vatten.