BLOGG: Välkomna till min hemstad – här pratar vi vatten, mens och hälsa

den
28 augusti 2019
En grupp människor sitter och tittar på en kvinna som visar en skylt med reproduktionssystem.
BLOGG
 

Martina Nee är Equality & Inclusion Advisor på WaterAid Sverige, och under Världsvattenveckan i Stockholm presenterar hon tillsammans med kollegor och samarbetsorganisationer WaterAids rapport ”A Shared Agenda” som handlar om varför vatten, sanitet och hygien är så avgörande för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Under min uppväxt i 90-talets Stockholm var slutet av augusti alltid en av sommarens höjdpunkter. Det var nämligen Vattenfestival. Under 90-talet var Vattenfestivalen Sveriges största festival, och hela stan fylldes av människor, langos, plastankor och underhållning. En självklar höjdpunkt på året för en tonåring som jag.

På den tiden visste jag inte om att Vattenfestivalen var en del av Världsvattenveckan, den globala vattenkonferens som arrangeras varje år i Stockholm och som samlar tusentals människor från hela världen. Jag visste heller inte mycket om varför vatten och toaletter är så viktigt för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Men jag visste att toaletterna på festivalen var äckliga. Och jag visste att det där med att gå på festival samtidigt som jag hade mens var väldigt besvärligt. Så grundproblematiken hade jag upplevt själv, även om det såklart inte går att jämföra mina toalettproblem under några dagar på festival med hur det är för kvinnor som varje dag, året om, tvingas leva utan toaletter och möjlighet till bra hygien.

Tyvärr är det väldigt många. Det beräknas att ungefär 1 miljard flickor och kvinnor i världen lever utan tillgång till en fungerande toalett, och ännu fler saknar toaletter som är anpassade efter kvinnors särskilda behov vid exempelvis mens.

Men det är inte bara på grund av mens som kvinnor drabbas värre än män när det saknas rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien. Idag är komplikationer vid graviditet eller förlossning en av de vanligaste dödsorsakerna för kvinnor i reproduktiv ålder, och en orsak till det är att 45 procent av sjukvårdsanläggningarna i låginkomstländer saknar tillgång till rent vatten.

Rent vatten, sanitet och hygien är också avgörande för säkra aborter, behandling av flera könssjukdomar och möjlighet till säkra preventivmedel. Det är helt enkelt avgörande för uppfyllandet av människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR).

Trots det brister många aktörer som arbetar med SRHR att integrera vatten, sanitet och hygien i sina insatser, både i det praktiska genomförandet av projekt och program, och i policy- och påverkansarbete. Samtidigt som många som arbetar med vatten, sanitet och hygien, särskilt inom sjukvård, brister i att integrera ett SRHR-perspektiv för jämställd hälsa i sina insatser.

Där finns ett stort problem, för trots gemensamma mål och syften är samarbetet mellan sektorerna alltså ofta begränsat. Bristen på integrering får konsekvenser både för individers hälsa, och för världens möjlighet att nå de globala hållbarhetsmålen, framförallt målen om hälsa, utbildning, jämställdhet och vatten och sanitet. Glappet mellan sektorerna måste överbryggas, men hur kan det göras i praktiken?

Nyligen släppte WaterAid rapporten A Shared Agenda som togs fram tillsammans med IPPF, MSI, IWHC, and Simavi.* Syftet med rapporten är just att besvara den frågan, hur vi kan arbeta för att gemensamt, från olika sektorer, se till att alla människor får sina rättigheter tillgodosedda.

För att göra det möjligt lyfter vi i rapporten särskilt att:

  • Organisationer som arbetar med vatten, sanitet och hygien (WASH), och organisationer som arbetar med SRHR, måste samarbeta mer och blir bättre på att integrera insatser både på policynivå och i praktiken.
  • Aktörer inom de olika sektorerna måste utveckla och föra fram en gemensam agenda för ett feministiskt och rättighetsbaserat perspektiv på SRHR och vatten, sanitet och hygien, och därmed få större möjlighet till påverkan.
  • Aktörer som arbetar med SRHR och WASH kan samarbeta när det kommer till utformning, genomförande och kontroll av insatser i relation till stater och myndigheter, från praktiska insatser till samordning på ministernivå.

Välkomna att veta mer

Vattenfestivalen finns inte kvar längre, men själva grunden för festivalen, Världsvattenveckan, lever vidare. Och som en del av Världsvattenveckan kommer jag tillsammans med kollegor och representanter från de andra organisationerna som tagit fram rapporten presentera de viktigaste slutsatserna, och öppna upp för diskussioner om hur fördjupade samarbeten kan se ut.

Som representant för WaterAid Sverige är det extra roligt att kunna presentera rapporten just i Sverige, eftersom Sverige på många sätt är ett föregångsland i världen när det kommer till att driva sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Sidas hälsoarbete och Sveriges arbete genom den feministiska utrikespolitiken, som stödjer integrering av vatten, sanitet och hygien i samband med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, är bra exempel på flera av våra slutsatser i rapporten om hur integrering måste ske från policynivå och hela vägen ner i det praktiska arbetet.


Välkommen till vårt frukostseminarium på torsdag 29 augusti där rapporten A Shared Agenda presenteras. Anmälan görs här >

Rapporten i sin helhet kan du läsa här >

* Rapporten A Shared Agenda sammanställdes av WaterAid i samarbete med:
International Planned Parenthood Federation (IPPF)
International Women´s Health Coalition (IWHC)
Marie Stopes International (MSI)
Simavi
Martina Nee
  


Equality & Inclusion Advisor
WaterAid

[email protected]

Läs mer om SRHR >