Vartannat sjukhus saknar rent vatten – nu riskerar miljontals människor dö av antibiotikaresistenta bakterier varnar WaterAid

5 min läsning
wateraid-mali-sjukvardsinrattning
Image: WaterAid/Guilhem Alandry
PRESSMEDDELANDE
 

Idag saknar nästan varannan sjukvårdsanläggning i låginkomstländer rent vatten. Det skapar inte bara en livsfarlig miljö för patienter och personal utan riskerar också att förvärra spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. När nu hälsoministrar från hela världen samlas för World Health Assembly i Genève uppmanar WaterAid världens länder att rösta för en resolution om förbättrad tillgång till vatten, sanitet och hygien inom sjukvården. Konsekvenserna kan annars bli ödesdigra, varnar organisationen.

Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier utgör en global hälsokris som riskerar att drabba oss alla. Bara i Europa beräknas det att över 33 000 människor dör varje år av antibiotikaresistenta infektioner. Men värst utsatta är människor i fattiga länder, människor som lever utan tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Globalt uppskattas att 10 miljoner människor om året kan komma att dö av antibiotikaresistenta bakterier till år 2050, lika många som hela Sveriges befolkning.

Ny statistik från WHO och Unicef visar att nästan hälften, 45 procent, av sjukvårdsanläggningarna i världens låginkomstländer saknar rent vatten och därmed möjlighet till bra hygien för anställda och patienter. När rent vatten, sanitet och möjlighet till hygien saknas på sjukhus sprids infektioner och sjukdomar som blodförgiftning, diarré, kolera och lunginflammation, vilket ökar behovet av antibiotika och därmed också spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

20-28 maj samlas hälsoministrar och experter från hela världen i Genève för World Health Assembly, Världshälsoorganisationens (WHO) beslutande organ. Under World Health Assembly kommer en resolution läggas fram av Tanzania, Zambia och Eswatini som uppmanar världens länder till ökade insatser för förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien på sjukhus och sjukvårdsanläggningar.

Sverige har genom EU beslutat att stödja resolutionen som understryker att om världens länder inte förbättrar tillgången till rent vatten, sanitet och hygien på sjukvårdsanläggningar kommer de globala hållbarhetsmålen inte att nås, världen aldrig uppnå universell tillgång till effektiv hälso- och sjukvård, och möjligheten att minska barna- och mödradödlighet begränsas.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, kommenterar:

– WaterAid välkomnar att Sverige och EU står bakom resolutionen och uppmanar alla världens länder att stödja den under World Health Assembly. Resolutionen är ett viktigt första steg för förbättrad sjukvård, bättre global hälsa och minskad spridning av antibiotikaresistenta bakterier. Men för att resolutionen ska få effekt krävs också att regeringar och myndigheter agerar genom kraftigt ökade investeringar i rent vatten, toaletter och hygien, både i samhällen och på sjukvårdsanläggningar, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Cecilia Chatterjee-Martinsen om varför resolutionen är så viktig:

– För WaterAid globalt, men särskilt för våra kollegor i de länder där brist på vatten, sanitet och hygien utgör ett stort problem, innebär resolutionen ett viktigt verktyg. Genom att ställa sig bakom resolutionen åtar sig länder att faktiskt investera politiskt och finansiellt kapital i förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Det innebär att vi kan påverka och hjälpa regeringar att agera på det löftet. Men resolutionen innebär också att WaterAid kan stötta människor och samhällen vars sjukvårdsanläggningar idag saknar rent vatten, toaletter och hygien att av sina regeringar och myndigheter kräva förbättringar, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Inför World Health Assembly uppmanar WaterAid hälsoministrar och regeringar att satsa på förbättrad tillgång till vatten, sanitet och hygien för bättre hälsa och minskad spridning av antibiotikaresistenta bakterier.

Leah Richardson, WASH (water, sanitation and hygiene) and Health Advisor på WaterAid Sverige, kommenterar:

– Att nästan vartannat sjukhus i låginkomstländer saknar något så grundläggande för hälsa och sjukvård som rent vatten är oerhört allvarligt. Förebyggande åtgärder för att förhindra sjukdomar är alltid mer effektiva än behandlingar av sjukdomar som redan brutit ut. Därför är det oroande att förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien sällan prioriteras eller ens diskuteras som grundläggande förutsättningar för att minska spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. WaterAid uppmanar Sveriges representanter att under World Health Assembly trycka på för att rent vatten, sanitet och hygien ska erkännas som helt avgörande för att bekämpa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier, säger Leah Richardson.

 • Till 2050 riskerar 10 miljoner människor om året dö av antibiotikaresistenta bakterier. Det innebär en person var tredje sekund.
 • Det beräknas att bara i EU dör över 33 000 människor om året av antibiotikaresistenta infektioner.
 • Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 490 000 personer om året utvecklar resistens mot behandling av tuberkulos, och resistens börjar också påverka behandling av HIV och malaria. Diarrésjukdomar, lunginflammation och kolera kan i de flesta fall undvikas genom rent vatten, fungerande sanitet och bra hygien. Dessa infektioner, som i de flesta fall behandlas med antibiotika, utvecklar i allt ökande grad resistens mot behandlingen.
 • Omkring 310 000 barn dör varje år i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det är mer än 800 barn varje dag.
 • Enligt Världsbanken kan multiresistenta infektioner komma att orsaka världen lika stor ekonomisk skada som finanskrisen 2008.
 • Beräkningar visar att ungefär 494 miljoner fall av diarré varje år behandlas med antibiotika bara i Indien, Nigeria, Indonesien och Brasilien.
 • Antibiotikaanvändning för att behandla diarré kan minskas med 60 procent i Indien, Nigeria, Indonesien och Brasilien genom förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet.
 • Enligt en studie publicerad i The Lancet är sjukvårdsrelaterade infektioner den tredje största anledningen globalt till spridning av antibiotikaresistenta bakterier.

WaterAid representeras i Genève under World Health Assembly av globala, regionala och nationella experter på vatten, sanitet och hygien kopplat till hälsa/sjukvård. För intervjuer med WaterAids representanter kontakta WaterAid Sveriges pressekreterare Petter Gustafsson, [email protected] eller +4672 85 85 

Bland representanterna finns:

 • Leah Richardson, WASH and Health Advisor, WaterAid Sverige
 • Dedo Mate Kodjo, Regional Advocacy Manager, WaterAid West Africa
 • Aly Sow, Programme Manager, WaterAid Mali

 

Bilder på temat vatten, sanitet och hygien
inom sjukvård kan laddas ner här >