WaterAid erbjuder anställda globala möjligheter för kunskapsutbyte

3 min läsning
Mirjam högnäs med kollegorna på WaterAid i Kambodja.

BLOGG

WaterAid är en global organisation som är verksam i 30 länder runtom i världen. Sammanlagt har WaterAid omkring 1 000 anställda globalt och vi lägger ett stort fokus på att skapa bra samarbete över landsgränserna. Därför är det viktigt för svenska WaterAid att erbjuda utbyten så att våra medarbetare får möjligheten att arbeta med kollegor från andra länder med fokus på kunskapsutbyte. 

”I Sverige sitter vi på stor kunskap kring bland annat kommunikation och insamling, medan våra kontor i länder där vi bedriver programverksamhet har mer konkret kunskap kring hur vi genomför projekt och hur situationen i våra projektområden ser ut”, förklarar Sanna Klaus, HR-chef på WaterAid Sverige. ”Genom utbyten kan vi både stärka den globala teamkänslan samt bidra och lära oss mer om hur vårt praktiska arbete går till.”

Just nu är Mirjam Högnäs, kommunikatör hos WaterAid Sverige, i Kambodja för att under några veckors tid arbeta med kollegorna där. Syftet med utbytet är att hon ska bidra med kunskap om kommunikation i digitala kanaler och kring event. Utbytet är också en möjlighet för henne att lära känna verksamheten i Kambodja närmare. Mirjam Högnäs tycker att det är en spännande möjlighet:

"Jag har rest och bott utomlands mycket, det kändes därför naturligt för mig att göra ett utbyte i ett annat land. Både för att lära mig mer om WaterAids arbete men även för att lära känna en ny kultur bättre, och för att träffa alla kollegor i Kambodja som jag tidigare endast har sett digitalt”, säger Mirjam Högnäs. 

Tack vare veckorna i Kambodja förväntar sig Mirjam Högnäs att hon kommer att få både nya vänner och kollegor. När hon återvänder till Sverige kommer hon känna en ännu större motivation att arbeta för allas rätt till rent vatten, sanitet och hygien. “Det kommer att underlätta mycket i arbetet med givarkommunikation, när jag kan förklara vilken skillnad WaterAids arbete faktiskt gör för människor, att givarnas pengar verkligen gör stor skillnad.” 

”Jag är väldigt glad över att få den här möjligheten och att WaterAid uppmuntrar anställda att göra utbyten. Jag tror det kan ge mycket både på individnivå och global nivå för att utveckla organisationen”, säger Mirjam Högnäs. 

Vad är dina topp-3 favoritsaker med Kambodja? 

Precis som med många andra länder finns det både bra och dåliga saker med Kambodja. Om jag ska fokusera på de bra så skulle jag nog säga vädret, det är varmt och soligt varje dag vilket är något som vi skandinaver lider brist på. Kambodjaner är väldigt välkomnande och öppna och kulturen är väldigt lätt att anpassa sig till. Och så är ju maten väldigt god om man gillar stark och kryddig mat. Dessutom arbetar andra internationella organisationer i Kambodja så det är intressant att se hur många länder med gemensamma krafter arbetar med utvecklingsarbete i samhällen där det behövs som mest.” 

I Kambodja saknar 3,7 miljoner människor tillgång till rent vatten och 3,9 miljoner saknar tillgång till toaletter. WaterAid har arbetat i Kambodja i 10 år och har bland annat fått stöd från WaterAid Sverige genom Svenska Postkodlotteriet och H&M Foundation. Nu pågår ett projekt för att stärka vårdcentraler som är finansierat av Sida. Tillsammans har vi nått tusentals människor i fattiga samhällen med rent vatten, toaletter och hygien. 

Kollegor på WaterAid Kambodja
Kollegor på WaterAid Kambodja som har workshop om WaterAids mål och vision.

Kort fakta om Kambodja: 

  • I Kambodja har tillgången till rent vatten, sanitet och hygien (WASH) stor betydelse för fattigdomsbekämpning och är en avgörande del av FN:s hållbara utvecklingsmål. 

  • 1 av 4 kambodjaner saknar tillgång till säkert dricksvatten, och hälften av befolkningen har inte tillgång till en toalett. 

  • Användningen av toaletter bland personer med funktionsnedsättning är bara 16 %. På landsbygden där den största delen av befolkningen bor uträttar fortfarande 25 % av befolkningen sina behov utomhus. Detta trots att Kambodja har en av Asiens snabbast växande ekonomier.