WaterAid med och lanserar ny plattform kring tillgänglig och inkluderande WASH

den
26 augusti 2021
WaterAid/Dennis Lupenga
BLOGG
 

Runt om i världen lever en miljard människor med en funktionsnedsättning. Så många som 80 procent av dem bor i låg- eller medelinkomstländer. Personer med funktionsnedsättning möter ofta diskriminering, socialt utanförskap och fattigdom hänger nära samman. Vi som arbetar med WASH (vatten, sanitet och hygien) ser att bristen på vatten, sanitet och hygien förvärras när det förekommer diskriminering, stigmatisering och andra ojämlikheter. Människor som lever i fattigdom, och i synnerhet om de har funktionsnedsättningar, rådfrågas sällan eller bjuds in att medverka i beslut om vatten-,  sanitets- eller hygienpolitik/program.

De är även underrepresenterade på alla nivåer i arbetet med WASH och klimatförändringar. För vi ser också att de påverkas oproportionerligt mycket av klimatförändringar. Med värre torrperioder, kraftigare översvämningar och stigande hav hotas miljarder människors vattenförsörjning. Och de människor som redan är marginaliserade i samhället, som personer med funktionsnedsättning, drabbas allra värst. Personer med funktionsnedsättning möter med andra ord många utmaningar och hinder, när det gäller tillgången till rent vatten, toaletter eller möjligheten till hygien.

Likaså är ofta de resurser, den information och de tjänster som behövs för att öka tillgången till WASH och bygga motståndskraft inte tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Därför har WaterAid tillsammans med UNICEF, Världsbanken, International Disability Alliance, HelpAge, Special Olympics och the International Centre for Evidence in Disability (ICED) på London School of Hygiene & Tropical Medicine, gått samman och utvecklat en online-plattform med resurser kring just hur vatten- och sanitetsprojekt kan bli inkluderande för personer med funktionsnedsättning. På plattformen finns en faktabank med praktiska riktlinjer och policydokument som är avsedda för både politiker, beslutsfattare och implementerande biståndsorganisationer.

Vi kommer att regelbundet uppdatera faktabanken med ny kunskap. Har du tips på resurser eller verktyg som du vill att vi publicerar på den nya plattformen? Hör gärna av dig till mig i så fall!

Vi organisationer som står bakom plattformen, har ett gemensamt ställningstagande om att investeringar i inkluderande tillgång till vatten, sanitet och hygien måste skalas upp samt att människor med funktionsnedsättning måste involveras i planeringen, designen och utförandet av det arbetet. Vi vill rikta följande uppmaningar till världens regeringar, och till aktörer inom WASH och klimatfrågor:

  1. Identifiera funktionshinderorganisationer att samarbeta med för att säkerställa att era WASH- och klimatanpassningsprogram verkligen blir inkluderande.
  2. Glöm inte att klimatförändringar och naturkatastrofer oproportionerligt påverkar tillgången till vatten, sanitet och hygien för personer med funktionsnedsättning.
  3. Identifiera vilka hinder som finns för att tillgången till vatten, sanitet och hygien ska vara inkluderande och tillgänglig för alla. Arbeta tillsammans med personer med funktionsnedsättning för att hitta lösningar, för att designa och genomföra insatser för att öka tillgång och tillgänglighet till WASH samt klimatanpassningar som inte lämnar någon utanför, oavsett kön, ålder eller funktionsnedsättning.

Mejla mig gärna på [email protected]