WaterAid deltar på FN:s stora klimatkonferens COP26, där vi uppmanar världens ledare att erkänna den kritiska roll som rent vatten spelar för att hjälpa samhällen att hantera klimatförändringarna och återhämta sig från extrema väderhändelser.

Vad är COP?

COP26 är det 26:e FN-toppmötet om klimatet. Det äger rum i Glasgow, Skottland de första två veckorna i november 2021. Så gott som alla världens länder kommer delta, liksom ett stort antal företag, organisationer och andra aktörer.

Mötet är en uppföljning på det klimatmöte som hölls i Paris 2015, där nästan alla länder undertecknade det så kallade Parisavtalet, den första riktigt globala överenskommelsen om att minska klimatförändringarna. 

Vad händer på mötet?

På mötet ska länderna presentera planer för hur de ska uppfylla de klimatmål som man enades om som en del av Parisavtalet och enas om en gemensam väg framåt.

En avgörande fråga kommer vara frågan om klimatfinansiering, det vill säga hur framtidens klimatinsatser ska betalas. Enligt tidigare överenskommelser ska de rika länderna bistå med 100 miljarder dollar om året för att hjälpa fattigare länder. Men hittills har löftena inte infriats.

Varför är COP26 viktigt?

Den globala uppvärmningen gör vädret mer och mer extremt. I augusti i år släppte FN:s klimatpanel IPCC en ny rapport som visar att klimatkrisen är här och skapar enorm förödelse redan nu. Rapporten visar att vi måste agera kraftfullt, och vi måste agera nu. 

Samtidigt beskriver rapporten att klimatförändringarna till stor del handlar om vatten. Detta visar även en annan tung FN-rapport som kom för några veckor sedan. Rapporten, från Världsmeteorologiska organisationen (WMO), beskriver hur värre torrperioder, kraftigare översvämningar och stigande hav hotar miljarder människors vattenförsörjning. WMO uppskattar att fem miljarder människor kommer drabbas av vattenbrist minst en månad om året år 2050.

Människor bär vattendunkar upp för en brant backe på uttorkad jord.
Människor från Adamawa i Nigeria hämtar vatten från ett hål man grävt där det tidigare fanns ett vattendrag.
WaterAid/Etinosa Yvonne

Vad har WaterAid med detta att göra?

Klimatförändringarnas konsekvenser handlar nästan alltid om vatten, som långvarig torka, förödande översvämningar, försaltning av grundvatten och havsnivåhöjning. För att möta klimatförändringarna måste kunskapen öka om sambandet mellan vatten och klimatförändringar. Under COP26 vill WaterAid påverka beslutsfattare i framför allt följande frågor.

Ökat fokus på klimatanpassning

Det är nödvändigt att världen kraftigt minskar koldioxidutsläppen. Men regeringarna behöver även göra mer för att hjälpa människor som upplever klimatförändringar här och nu. De måste inse att klimatförändringarna gör det ännu svårare för människor i världens fattigaste länder att få tillgång till rent vatten, både nu och långt in i framtiden.

WaterAid kräver att betydligt mer resurser satsas på klimatanpassning, och att gemensamma investeringar i första hand måste gå till världens fattigaste samhällen som är mest utsatta för klimatförändringar. 

Ökat fokus på vatten, sanitet och hygien som en nödvändig del av klimatanpassningar

Vi vill att beslutsfattare på alla nivåer (globalt, nationellt och lokalt) ska förstå och erkänna att satsningar på vatten, sanitet och hygien är avgörande för människors möjligheter att anpassa sig till ett förändrat klimat.


WaterAid på COP26

En flicka står i ett torrt landskap med en hink på huvudet.
Rafiat, 12 år, från byn Kwaja i Nigeria hämtar vatten.
WaterAid/Etinosa Yvonne