Steg 2 av 3
  1. Ge en julgåva
  2. Dina uppgifter
  3. Betaluppgifter
Du skänker 5000 kr

Dina uppgifter

Namn
Adress

För att uppdatera dig med relevant information och om hur dina pengar används registrerar vi dina uppgifter i vår databas. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) med den rättsliga grunden berättigat intresse. Du har alltid rätt att kontakta oss för att ändra eller ta bort information. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy på www.wateraid.org/se/integritetspolicy/.