Rent vatten är en förutsättning för hälsa, men även för renlighet. Trots det saknar idag 703 miljoner människor i världen tillgång till rent vatten.

DSC_2104

WaterAid arbetar i de mest utsatta samhällena i länder som Bangladesh, Pakistan och Mali för att fler ska få rent vatten och hygienmöjligheter. Vi gör det genom att borra brunnar, installera vattenpumpar och stötta utsatta och diskriminerade grupper. Totalt har vi sett till att över 28,5 miljoner människor har fått rent vatten.

Vill du ge zakat genom WaterAid?

Med din gåva kan vi nå människor i akut nöd med rent vatten och hygienmöjligheter.

Exempel:

96 kronor kan räcka till 40 tvålar till områden där läget är som mest akut.

3 314 kronor kan räcka för att WaterAid ska kunna renovera en brunn så att fler människor får tillgång till rent vatten.

Räkna ut och ge din zakat >

Om WaterAid

Vi är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. WaterAid förändrar varje år miljoner människors liv i världens fattigaste samhällen. Vi samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 30 länder och sedan starten 1981 har över 28,5 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och nästan 29 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av vårt direkta arbete.

 

 

Zakatprojekt som gåvorna fördelas på

Frågor och svar

Ja, vår zakatpolicy har godkänts av imam Shaykh Abid Khan, lärd inom islam och juristspecialist.

Vi har tre projekt som följer vår zakatpolicy och är berättigade att acceptera zakatdonationer: i Pakistan, Mali och Bangladesh. Zakat kan givetvis också skänkas till vårt allmänna arbete, men dessa donationer kommer inte att vara bundna av vår zakatpolicy.

Alla tre projekt som är berättigade till zakatmedel har valts ut utifrån deras lika stora behov av donationer. Att kunna begränsa till dessa specifika projekt gör det möjligt för oss att uppfylla zakats principer, som inkluderar att spendera pengar inom ett månår, att se till att de förvaras på ett räntefritt bankkonto och att se till att de endast spenderas på zakatberättigade aktiviteter.

Vi kan bara ta emot sadaqah för vårt allmänna arbete runt om i världen, men inte till våra zakatberättigade projekt.

Zakatdonationer kommer att spenderas inom ett månår.

Ja. WaterAid har ett dedikerat räntefritt bankkonto för att hålla alla zakatmedel innan de skickas till projekten. Endast zakatmedel kommer att hållas på detta konto.

100 % av zakatbetalningarna spenderas på projekten och tillhörande kostnader för att hjälpa dem som behöver. Zakat används inte för att täcka WaterAids organisationskostnader som inte är direkt kopplade till administrationen av zakat och används endast för att finansiera de angivna projekten.

Ja, vi erbjuder begränsade projekt för zakatmedel att donera till, i muslimska samhällen, inom muslimska länder. Vi har gått igenom en process med våra landsprogramteam och en islamisk forskare i Storbritannien för att säkerställa att de samhällen som drar nytta av medlen kommer att vara berättigade.

Projekten vi har valt ut för att dra nytta av zakatdonationer är baserade i länder med muslimsk majoritet, men om vi arbetar i ett muslimskt majoritetssamhälle som också innehåller ett litet antal icke-muslimer i lika behov av hjälp, kommer alla att få hjälp.

Nej. Medlen ges inte kontant till enskilda mottagare. Medlen används för att bygga vatten-, sanitets- och hygienlösningar till förmån för de identifierade samhällena.