WaterAid genomför insatser i de mest sårbara länderna
- ert företag kan hjälpa till

Coronaviruset sprider sig över världen och de flesta av länderna där WaterAid arbetar har nu drabbats av sjukdomsfall.

Att tvätta händerna med tvål och vatten är helt avgörande för att minska smittspridning av infektionssjukdomar som coronaviruset. Men idag saknar 2,3 miljarder människor i världen möjlighet att tvätta händerna med tvål och rent vatten.

Särskilt stor är brist på vatten och tvål i Afrika söder om Sahara där 75 procent av befolkningen saknar möjlighet till god hygien.

Dessutom saknar vart sjätte sjukhus i världen möjlighet för patienter och sjukvårdspersonal att tvätta händerna med tvål och vatten.

Brist på rent vatten och hygienmöjligheter gör människor, samhällen och länder extremt sårbara för smittsamma sjukdomar som coronaviruset.

Ert bidrag är därför livsviktigt.

Bidra med en gåva

Summa

 

För 1800 kronor kan vi installera en facilitet för handtvätt med en 1000 liters vattentank.

För 5956 kronor kan vi på en skola installera faciliteter för att tvätta händerna med tvål och vatten.

För 26 200 kronor kan vi installera ett vattensystem på en skola så att eleverna både får rent dricksvatten och möjlighet att tvätta händerna.

Ert företag kan göra stor skillnad

WaterAid genomför nu akuta hygieninsatser för att hjälpa de mest sårbara länderna att förhindra eller mildra spridningen av coronaviruset.

Vi söker därför extra finansiering för att starta och utvidga nationella hygienkampanjer i sju tätbefolkade låg- och medelinkomstländer med svaga sjukvårdssystem och stor sårbarhet för smittsamma infektionssjukdomar som coronaviruset. Dessa är Pakistan, Indien, Bangladesh, Kambodja, Etiopien, Nigeria och Burkina Faso.

Ert företag kan bidra genom att bli partner till vårt multinationella hygienprogram för att motverka coronaviruset.

Om behovet

Coronaviruset, som förklarades som en global pandemi av WHO den 11 mars, har spridit sig i oroväckande takt i höginkomstländer med relativt starka hälsosystem. Den oundvikliga spridningen som nu har börjat ta fart i låg- och medelinkomstländer riskerar att utveckla sig till en total katastrof, inte bara på grund av sjukdomen i sig självt utan även för att ett utbrott riskerar att slå ut redan svaga sjukvårdssystem.

För att mildra spridningen av coronaviruset i dessa länder krävs nu akuta och kraftfulla insatser. WaterAid är inte en sjukvårdsorganisation som hanterar spårning av sjukdomar, fallhantering eller behandling.

WaterAid är däremot en av de ledande organisationerna i världen som arbetar med vatten, sanitet och hygien, och vi har lång erfarenhet av att arbeta med hygienfrämjande insatser och kampanjer. WaterAid har också starka och redan etablerade partnerskap med globala institutioner och nationella myndigheter.

Vi har kapaciteten och kunskapen att agera snabbt och kraftfullt för att i stor skala nå ut med hygienbudskap och mildra smittspridningen i flera länder. Men för att kunna göra det behöver vi finansiering till dessa insatser.

WaterAid söker därför extra finansiering för att kunna genomföra dessa insatser.

Läs mer om dessa insatser och budget här >

Prioriterade länder

WaterAid har prioriterat Pakistan, Indien, Bangladesh, Kambodja, Etiopien, Nigeria och Burkina Faso på grund av deras befolkningsstorlek och sårbarhet för smittsamma sjukdomsutbrott. I dessa länder har vi även redan hygienprogram som kan utökas och modifieras specifikt för coronaviruset.

Insatserna kommer fokusera på att:

- Starta eller utöka nationella informationskampanjer om handhygien.

- Arbeta med ländernas regeringar för att påskynda åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset.

- Installera faciliteter för handhygien i områden där behovet är som störst (till exempel på marknader och busstationer) vilket gör det lättare för människor att hålla händerna rena och skydda sig mot viruset. Vid dessa platser kommer även hygienbudskap att förmedlas.

Vad kan ert företag göra?

Vill du som företag bidra i större utsträckning? Bli partner i vårt multinationella hygienprogram för att motverka Coronaviruset. Kontakta oss genom att fylla maila till [email protected]

Och glöm inte att tvätta dina händer regelbundet för att minska risken både att smitta och att smittas.

Här är WaterAids guide för rena händer:

Ladda ner instruktionerna, skriv ut och häng upp >

Illustration av handtvätt. Ring 08-6773070 för beskrivna instruktioner.