Förbisedda tropiska sjukdomar är samlingsnamnet på olika smittsamma sjukdomar som förekommer i tropiska miljöer. Tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är avgörande både för att hindra smittspridning av flera förbisedda tropiska sjukdomar, exempelvis trakom och olika sjukdomar orsakade av inälvsmask.

Om förbisedda tropiska sjukdomar

Förbisedda tropiska sjukdomar (Neglected Tropical Diseases) är samlingsnamnet för omkring 20 olika smittsamma sjukdomar som existerar i tropiska och subtropiska förhållanden. Enligt WHO påverkar förbisedda tropiska sjukdomar över en miljard människor i minst 149 länder. Värst drabbas människor som lever i fattigdom utan tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.

Flera förbisedda tropiska sjukdomar kan vara dödliga, men de får även konsekvenser för de som överlever. Exempelvis trakom kan leda till blindhet, och många som drabbats av förbisedda tropiska sjukdomar upplever stigman som ytterligare marginaliserar dem. 
Tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är avgörande för att minska smittspridning av förbisedda tropiska sjukdomar, men också för behandling och rehabilitering. Medicinska insatser är viktiga för att bekämpa förbisedda tropiska sjukdomar, men utan tillgång till rent vatten, sanitet och hygien kan de aldrig utrotas från de fattigaste och mest marginaliserade samhällena.

Vad krävs för att utrota förbisedda tropiska sjukdomar?

Kopplingen mellan förbisedda tropiska sjukdomar och vatten, sanitet och hygien har länge varit känt. Trots det är vatten, sanitet och hygien ofta förbisett när det kommer till åtgärder för att minska antalet förbisedda tropiska sjukdomar. Att bara behandla sjukdomarna är sällan effektivt eftersom utan rent vatten, toaletter och hygien kommer patienterna bara att drabbas av nya sjukdomar. Mer måste därför satsas på vatten, sanitet och hygien som förebyggande åtgärd, för effektiv behandling och för rehabilitering.

WaterAid uppmanar därför till:

  • Bättre integrering mellan insatser för förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien och insatser för att bekämpa och behandla förbisedda tropiska sjukdomar. 
  • Integrering av hygienutbildning och beteendeförändring i insatser för att bekämpa förbisedda tropiska sjukdomar. 
  • Riktade insatser mot de mest utsatta samhällena baserat på data både för vatten, sanitet och hygien och förbisedda tropiska sjukdomar.
Illustration av förbisedda tropiska sjukdomar.

Fakta och statistik

  • Över en miljard människor beräknas vara påverkade av förbisedda tropiska sjukdomar
  • Förbisedda tropiska sjukdomar existerar i minst 149 av världens länder

Läs mer

I rapporten ”WASH: The silent weapon against NTDs” framtagen av WaterAid och the Neglected Tropical Diseases Non-Governmental Organisation Network (NNN) undersöks och redovisas hur vatten, sanitet och hygien hänger ihop med de olika förbisedda tropiska sjukdomarna, och vilka möjligheter som finns att bekämpa dem genom bättre samarbeten.

Läs hela rapporten här >


Trakom, en förbisedd tropisk sjukdom

Trakom är en förbisedd tropisk sjukdom som smittar genom flugor, och särskilt vanlig är den i områden där det saknas rent vatten, sanitet och möjlighet till bra hygien. Upprepade infektioner skapar ärrvävnad på insidan av ögonlocken, och i värsta fall leder det till blindhet.

Regina bor i byn Napongae i Uganda, och sedan många år tillbaka är hon helt blind orsakat av trakom. I Uganda saknar 24 miljoner människor rent vatten, och ännu fler, 31 miljoner, saknar tillgång till toalett. Det beräknas också att ungefär 10 miljoner människor i Uganda är i riskzonen att drabbas av trakom.

En äldre kvinna sitter och håller sin hand över sitt ena öga.
Regina från byn Napongae, Uganda
Image: WaterAid/James Kiyimba

Sedan 2014 har WaterAid Uganda och hälsoministeriet i samarbete med andra organisationer drivit ett program som integrerar vatten, sanitet och hygien med andra insatser, med målet att utrota trakom i regionen Karamoja.

Programmet använder sig av metoden SAFE som har utvecklats av Världshälsoorganisationen (WHO). SAFE står för Surgery, Antibiotics, Facial cleanliness och Environmental improvement, och i programmet arbetar WaterAid med delarna Facial cleanliness och Environmental improvement.

Det innebär att vi förbättrar tillgången till rent vatten och sanitet, samt håller utbildningar om hygien. Genom det hoppas vi kunna utrota trakom i regionen, och därmed se till att Reginas barnbarn aldrig behöver oroa sig för att bli blinda av sjukdomen.
”Jag vill inte att mina barnbarn ska behöva bli blinda av trakom. Nu har vi en toalett, och vi har lärt oss hur vi ska tvätta händerna och ansiktet med rent vatten och tvål för att hålla flugorna som orsakar trakom borta. Genom det ska vi utrota trakom i mina barnbarns generation”, säger Regina.

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.