Erfaren och nyfiken projektledare med driv och passion för insamling och marknadsföring

Layout
Layout 2

Vill du jobba med oss och förändra liv varje dag?

WaterAid är inne i en expansionsfas där vi de senaste åren sett en positiv intäktsökning från allmänheten.

Vi ser tydligt att våra frågor uppfattas som än mer relevanta och aktuella idag efter några år med pandemi och ökad medvetenhet om rent vatten och hygien. Vi vill nu öka takten ytterligare för att få fler människor engagerade i WaterAids viktiga arbete, genom att bygga långsiktiga och lönsamma relationer med våra viktiga givare.

Nu har du möjlighet att förändra livet för människor varje dag. Ta chansen!

I rollen kommer du att tillhöra insamlingsavdelningen som består av insamling gentemot privatpersoner och insamling gentemot företag. Du kommer att ansvara för att utveckla och förädla våra dr-kampanjer, vår fieldmarketing-kampanj (door-to-door), och våra TM-kampanjer, samt förbättra insamlingsannonseringen, vara en viktig kugge i våra stora kampanjer och tillsammans med kollegor öka konvertering i digitala kanaler. Framåt kan det även bli aktuellt med andra kanaler såsom tv- och radiokampanjer. Som person är du kreativ, uppskattar högt tempo, är modig i att våga prova och ibland misslyckas, och triggas av att följa upp och analysera resultat som du använder för att lyfta kampanjer och aktiviteter till nästa nivå. Du är en van beställare av leverantörstjänster och är van att arbeta tillsammans med många olika kollegor, både internt och externt. Din utgångspunkt är att alltid tänka omnikanaler i din planering av projekt och kampanjer för att nå rätt målgrupp, i rätt tid, med rätt budskap i rätt kanaler.

Profil

Vi tror att du som söker har arbetat som projektledare i minst fem år och gärna med erfarenhet av direktmarknadsföring. Du kanske har arbetat inom prenumeration, kundlojalitet eller på en ideell organisation med att rekrytera nya kunder/givare, utveckla arbetet med att öka lojalitet och lönsamhet bland befintliga kunder/givare samt med att testa olika idéer, kanaler och metodiker. Vi vet att du är en noggrann, systematisk och en nyfiken person som ständigt tänker utveckling och möjligheter. Vi tror att du har arbetat i eller längtar efter att arbeta i en internationell miljö. Vi förutsätter att du har ett professionellt förhållningssätt till att arbeta inom den ideella sektorn och att du står bakom våra värderingar och målbild, men har ett kommersiellt driv som resulterar i mer pengar till människor som lever i fattigdom och marginalisering.

Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav för tjänsten.

Förutsättningar kring tjänsten

WaterAid Sverige är del av en global federation och tillsammans med våra över 1200 kollegor verkar vi i 33 länder. Vi är en global organisation med en bred mix av kompetenser från mer än 30 länder. Vårt gemensamma uppdrag är tydligt. Vi jobbar för att alla, överallt, ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygien till år 2030. Wa­t­erAid vill vara en ar­bet­splats som är at­trak­tiv för alla, efter­som vi tror att en vari­a­tion av per­spek­tiv, er­faren­heter och bak­grund gör oss ännu starkare och välkomnar därför alla ansökningar till denna roll.

Tjän­sten är 100 %. Till­träde en­ligt öv­eren­skom­melse. Provanställ­ning 6 må­nader, med efter­föl­jande tillsvi­dare­anställ­ning. Wa­t­erAid har kollek­ti­vav­tal.

Din ar­bet­splats är på Wa­t­erAids kon­tor i Solna och vi tilläm­par en modern och flexibel hybridpolicy. WaterAid har 92 % medarbetarnöjdhet och är en arbetsplats där medarbetare skattar inkludering, eget inflytande, bemötande, ledarskap, innovationskultur, samarbete med kollegor, hållbar arbetsbelastning och generell trivsel mycket högt.

Ansökan

. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

För frågor om tjänsten kontakta Miriam Isaksson, enhetschef privat insamling, via e-post [email protected], via telefon 08-677 30 17.

Facklig företrädare Unionen: Anna Schön, [email protected].

 

Information om behandlingen av personuppgifter om arbetssökande hos WaterAid
Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss i WaterAid när du söker arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.
Dina personuppgifter kommer bara att användas inom WaterAid och av personer som arbetar med rekrytering. WaterAid är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.
Har du generella frågor om WaterAids rekryteringsprocesser kan du vända dig till HR-chef [email protected] eller vår dataskyddsansvariga [email protected].
Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är WaterAids berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen, och i vissa fall samtycke. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att raderas.
Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen: Ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester.
Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i WaterAids rekryteringsdatabas. Skicka din begäran till [email protected]. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem. 

WaterAid arbetar i flera av världens fattigaste länder för att fler människor ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Sedan vi startade 1981 har över 28 miljoner människor fått rent vatten genom WaterAids direkta arbete, och utöver det påverkar vi regeringar, stärker myndigheter och stöttar lokala organisationer. WaterAid har landskontor i 34 länder och finns i Sverige sedan 2009. I Sverige arbetar vi med opinionsbildning, insamling och påverkansarbete. Besök www.wateraid.se för mer information.