Metod- och kvalitetsansvarig

Layout
Layout 1
Share:
WaterAid/Ernest Randriarimalala

Vill du jobba med oss och förändra liv varje dag?

Vårt gemensamma uppdrag är tydligt. Vi jobbar för att alla, överallt ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Vi har ambitioner att öka våra bidrag från institutionella givare och stiftelser för att finansiera vårt uppdrag. En viktig del av arbetet i Sverige är att säkerställa att vi har nöjda givare som vill fortsätta att finansiera oss. Det innebär bland annat att vi behöver tydliga ramverk för att följa upp de program vi finansierar samt att vi levererar givarrapportering av hög kvalité.

För att stötta det arbetet söker vi en erfaren metod- och kvalitetsansvarig som ska samordna och kvalitetssäkra resultatramverk och vår rapportering till institutionella givare och stiftelser. Det är en nyckelroll i programfinansieringsteamet, som jobbar nära Grants Managers, Bid Manager och Grants Controller samt med kollegor runt om i federationen.

Arbetsuppgifter

 • Säkerställa att vi har tydliga resultatramverk för uppföljning av vårt programstöd samt att våra givarrapporter är av hög kvalité. 
 • Stötta Grants Managers och Bid Manager i frågor rörande resultatramverk, avtalsefterlevnad och rapportering, genom arbetsmöten och feedback på deras arbete. 
 • Samordna och ha översyn över hela portföljen av bidrag från institutionella givare och stiftelser. 
 • Tillsammans med vår Grants Controller, säkerställa att vi följer interna processer och rutiner, och stärka eller utveckla dessa vid behov. 
 • Bidra till diskussioner inom federation om hur vi arbetar med avtalsefterlevnad och kvalitetssäkring. 

Din profil

 • Minst 7 års erfarenhet av att arbeta med bidrag från institutionella givare och stiftelser, inklusive utveckling av resultatramverk, bearbetning av givarrapporter och granskning av avtal.  
 • Erfarenhet av att samordna processer, kvalitetssäkra kollegors arbete och att stötta kollegor i dessa frågor. 
 • Akademisk examen inom internationell utveckling eller relevant ämne, eller motsvarande arbetslivserfarenhet.  
 • Erfarenhet av att arbeta i en internationell NGO, institution eller liknande.  
 • Noggrann och strukturerad med öga för detaljer.
 • Stark kommunikatör både skriftligt och verbalt på svenska och engelska. 
 • Prestigelös, utvecklingsorienterad och en kreativ problemlösare som är van att arbeta självständigt såväl som i grupp.  
 • Erfarenhet av frågor kring tillgång till vatten, sanitet och hygien i utvecklingsländer är ett plus. 

WaterAid Sverige är en inspirerande arbetsplats som erbjuder en spännande och händelserik vardag på jobbet. Att arbeta för oss är utvecklande och givande. Du får insyn i hur organisationen arbetar både i Sverige och globalt, och du är delaktig i arbetet för alla människors rätt till rent vatten, sanitet och hygien. WaterAid vill vara en arbetsplats som är attraktiv för alla, eftersom vi tror att en variation av perspektiv, erfarenheter och bakgrund gör oss ännu starkare och välkomnar därför alla ansökningar till denna roll. 

Tjänsten är 100%, 38 timmar per vecka. Provanställning sex månader, med efterföljande tillsvidareanställning. WaterAid har kollektivavtal. Vi har en hybridpolicy vilket innebär en möjlighet att arbeta både på vårt kontor i Solna och hemifrån.

Ansökan

För frågor om tjänsten kontakta Hannah Morris, Programfinansieringschef, på telefon 08-677 30 04.

 

 

Facklig företrädare Unionen: Ulrika Warmington-Lundström, [email protected].

 

 

 

 

Information om behandlingen av personuppgifter om arbetssökande hos WaterAid
Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss i WaterAid när du söker arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.
Dina personuppgifter kommer bara att användas inom WaterAid och av personer som arbetar med rekrytering. WaterAid är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.
Har du generella frågor om WaterAids rekryteringsprocesser kan du vända dig till HR-chef [email protected] eller vår dataskyddsansvariga [email protected].
Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är WaterAids berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen, och i vissa fall samtycke. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att raderas.
Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen: Ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester.
Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i WaterAids rekryteringsdatabas. Skicka din begäran till [email protected]. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem. 

WaterAid arbetar i flera av världens fattigaste länder för att fler människor ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Sedan vi startade 1981 har över 28 miljoner människor fått rent vatten genom WaterAids direkta arbete, och utöver det påverkar vi regeringar, stärker myndigheter och stöttar lokala organisationer. WaterAid har landskontor i 34 länder och finns i Sverige sedan 2009. I Sverige arbetar vi med opinionsbildning, insamling och påverkansarbete. Besök www.wateraid.se för mer information.