WaterAid söker en sakpolitisk rådgivare med fokus på vattensäkerhet och klimat

Layout
Layout 1
Share:
WaterAid/Nana Kofi Acquah

Vill du jobba med oss och förändra liv varje dag?

WaterAid söker en sakpolitisk rådgivare med fokus på vattensäkerhet och klimat

Vill du jobba för världens största globala organisation för vatten, sanitet och hygien (WASH) i en spännande tid då vi vill satsa ännu mer på vårt påverkansarbete? Vi är övertygande att intresset för WASH kommer att öka lavinartat då människor alltmer upplever konsekvenserna av klimatkrisen och drar viktiga lärdomar från coronapandemin. WaterAid Sverige har redan nått flera policyframgångar men tycker att Sverige, övriga nordiska länder och EU kan göra mycket mer på detta område.

Om rollen

Den här tjänsten ingår i policy- och påverkansteamet i WaterAid Sverige. Du kommer att ansvara för ett av våra prioriterade policyområden, vattensäkerhet kopplat till klimatförändringar. Klimatförändringar leder till fler och värre vattenrelaterade katastrofer som påverkar tillgången på och kvalitet av befintliga vattenkällor. Därför arbetar vi bland annat för att klimatfinansieringen för anpassningsåtgärder måste öka och når de mest klimatutsatta samhällena samt att vattensäkerhet prioriteras i finansiering och klimatinsatser. Vi vill bland annat att frågor om vattensäkerhet finns med i samtalen under COP27 och det svenska EU-ordförandeskapet.

Rollen består av följande områden:

Utveckla av kunskap och positioner

 • Leda utvecklingen av WaterAid Sveriges positioner inom området klimatanpassningar kopplat till vattensäkerhet för människors grundläggande behov.  
 • Ansvara förkvalitetssäkring för WaterAid i Norden inom området klimat och vattensäkerhet.  
 • Producera högkvalitativa policy briefs och utbildningsmaterial som är anpassade för olika målgrupper.
 • Hålla dig uppdaterad inom relevant forskning och policyutveckling. 
 • Proaktivt bidra till hela federationens policyutveckling och kapacitet att påverka beslutsfattare inom relevanta politikområden på den globala arenan. 

Genomföra påverkansarbete

 • Självständigt leda utvecklingen av påverkansarbetet inom ditt sakområde.
 • Ta fram relevanta långsiktiga och kortsiktiga påverkansmål och systematiskt följa upp dem. 
 • Genomföra analyser av svensk politik med bäring på ditt policyområde.
 • Utveckla och upprätthålla relevanta nätverk och relationer med beslutsfattare.
 • Utveckla och stärka samarbetet inom civilsamhället och andra relevanta aktörer.
 • Representera WaterAid i relevanta externa sammanhang och förmedla våra ställningstaganden i linje med WaterAids positioner.
 • Planera, organisera och samordna strategiskt påverkansarbete vid prioriterade kampanjer och evenemang. 

Samarbeta i WaterAids federation

 • Var en schysst kollega i policy och påverkansteamet och bidra till att skapa en kul, kreativ och smart arbetsmiljö. 
 • Stödja WaterAids EU representant för påverkansarbete inom EU med analys och genomförande inom relevanta EU-processer.
 • Arbeta nära och konstruktivt tillsammans med kollegor som jobbar med kommunikation, programverksamhet och insamling.
 • Du samverkar på regelbunden basis  med WaterAids globala team. Här finns mycket kunskap att hämta och vi kan bidra för att utveckla hela federationen utifrån WaterAids globala strategi. 
 • Du samarbetar också med kollegor i landsprogram och federationsmedlemmar för att hitta synergier som stärker WaterAids påverkansarbete.

Vad vi söker hos dig

Viktiga kompetenser, färdigheter och erfarenheter

Omfattande erfarenhet av politisk påverkan och opinionsbildning inom internationellt utvecklingssamarbete och/eller klimatpolitik. Du kan svensk politik, hur beslut tas och vem du ska prata med för att påverka.

 • Du har tidigare arbetat med vattensäkerhet/WASH och/eller klimatfrågor. 
 • Du har erfarenhet av att använda olika strategier beroende på kontext och mål.
 • Du tycker det är viktigt att budskap är korrekta och kan använda dig av forskning men du har också förmågan att göra om det komplexa till begripliga och renodlade budskap.  
 • Du arbetar resultatorienterat och kan formulera strategiska mål som hjälper oss framåt. Du följer sedan upp dem och lär dig kontinuerligt från dina och andras erfarenheter. 
 • Du är en mycket bra skribent och kan kommunicera muntligt på ett engagerande och intressant sätt på både svenska och engelska.
 • Du har ett analytiskt, kreativt och självständigt tänkande. Du hoppar inte på alla tåg bara för att andra gör det. 
 • Du behandlar dina kollegor väl och kan hantera olika relationer för att uppnå våra gemensamma mål.  
 • Du står bakom för WaterAids värderingar.

Det är dessutom mycket bra om du har:

 • Erfarenhet av att arbeta i en internationell organisation eller allians.
 • Erfarenhet av att COP-processer.
 • Erfarenhet av jämställdhetsarbete. 
 • Erfarenhet av EU-politik.

Förutsättningar kring tjänsten

WaterAids kontor är baserat i Solna. Vi jobbar i hybridform, med stor individuell flexibilitet kring att jobba hemma eller på kontoret. 
Heltid dvs 38 timmar/vecka.
Tjänsten är tillsvidare, med sex månaders provanställning.

Ansökan

Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till [email protected] gärna så snart som möjligt men senast den 5 juni 2022. Vi kommer att genomföra intervjuer löpande.

Har du frågor om tjänsten, kontakta, Julia Schalk, Policychef, på telefon 0736422774. eller [email protected].

 

 

 

Union representative Unionen: Anna Schön, [email protected], 08-677 30 08

 

 

 

 

Information om behandlingen av personuppgifter om arbetssökande hos WaterAid
Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss i WaterAid när du söker arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.
Dina personuppgifter kommer bara att användas inom WaterAid och av personer som arbetar med rekrytering. WaterAid är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen. 
Har du generella frågor om WaterAids rekryteringsprocesser kan du vända dig till Ekonomi- och administrationsansvarig [email protected]
Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är WaterAids berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen, och i vissa fall samtycke. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att raderas. 
Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen: Ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester.
Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i WaterAids rekryteringsdatabas. Skicka din begäran till [email protected] Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem.