Lindex

Layout
Layout 1

Lindex arbetar tillsammans med WaterAid för att förbättra tillgången till rent vatten och toaletter i några av Dhakas fattigaste områden.

Vårt partnerskap

Med hjälp av Lindex får kvinnor i Bangladesh rent vatten

Den 1 april 2018 startade WaterAid i samarbete med Lindex ett nytt projekt i Bangladesh huvudstad Dhaka. Syftet med projektet är att förbättra tillgången till rent vatten och toaletter i några av Dhakas fattigaste områden. Projektet finansieras av Lindex försäljning av plastpåsar, i linje med One Bag Habit.

Projektet, som genomförs i slumområdet Mirpur, kommer leda till att tusentals människor får tillgång till rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien.

Slumområdet Mirpur ligger i Bangladesh huvudstad Dhaka, och en stor andel av invånarna arbetar inom textilindustrin vilket gör projektet extra relevant för Lindex. Tillgången till rent vatten och toaletter är mycket låg, vilket framförallt påverkar kvinnor. Det är deras ansvar att hämta vatten till familjens behov, och kvinnor har också större behov av hygieniska toaletter när de har mens. Brist på vatten, toaletter och hygien i Mirpur påverkar kvinnors hälsa, arbetsförmåga och därmed också inkomst.

En grupp människor står i ett slumområde.
Lindex hållbarhetschef, Anna-Karin Dahlberg besöker WaterAids projekt i Dhaka som finansieras av överskottet från Lindex försäljning av påsar.
WaterAid

Projektet som Lindex finansierar förbättrar tillgången till rent vatten och toaletter i samhället och på skolor. Utöver det bidrar projektet till att flickor och kvinnor får en starkare ställning genom att de utbildas inom hygien och entreprenörskap. Projektet pågår under tre års tid, och det finansieras av överskottet från Lindex försäljning av påsar, i linje med One Bag Habit. One Bag Habit syftar till att minska konsumtionen av påsar och öka medvetenheten om påsars negativa miljöpåverkan. Överskottet från försäljningen av påsar doneras till ändamål som driver hållbar utveckling.
 

En grupp människor tvättar i ett slumområde.
WaterAid/Lindex/Drik/Farzana Hossen

Sagt om vårt samarbete

Anna-Karin Dahlberg
På Lindex har vi under många år arbetat aktivt hos våra leverantörer med såväl vatten som hälsa och sanitet för kvinnor. Vi är otroligt stolta över vårt fördjupade samarbete med WaterAid där vi nu även kan ha positiv påverkan på livet utanför fabrikerna.
Anna-Karin Dahlberg, hållbarhetschef på Lindex

Tidigare samarbete

WaterAid och Lindex har under flera år samarbetat, och med Lindex stöd har WaterAid kunnat nå många människor med rent vatten. Lindex har exempelvis anordnat runda upp kampanjer, och tagit fram babykollektioner som sålts till förmån för WaterAid.

Tack Lindex för ert mångåriga och långsiktiga stöd! Med er hjälp förändrar vi liv.

 

Babykläder från Lindex, samt en expedit som visar en kund en skylt om att runda upp.