WaterAid strävar alltid efter att våra insatser ska vara hållbara över tid, det vill säga att de människor och samhällen vi når med rent vatten och sanitet ska fortsätta ha tillgång långt efter att vi har avslutat vår insats på plats.

Läs mer om de frågor som rör vårt arbete:

Därför begränsas aldrig vårt arbete enbart till att borra brunnar eller bygga toaletter, utan vi arbetar också parallellt med påverkansarbete och kapacitetsbyggande.

Grundläggande för hållbarhet är att insatserna är anpassade efter de behov och förutsättningar som finns lokalt, och att de människor som ska dra nytta av insatsen själva är involverade. Det innebär att pumpar, vattenkranar och toaletter måste kunna underhållas och lagas av lokalbefolkningen, och det måste vara relativt billigt och enkelt att göra det. Tekniken måste vara billig och lättskött, och reservdelar enkelt kunna införskaffas, annars riskerar faciliteterna att förfalla över tid.

Men för hållbar utveckling räcker det inte med lokalt ägande och lättskött teknik, hållbarhet innebär också att stärka lokala samarbetspartners så att de själva kan hantera problem som uppstår. Och kanske ännu viktigare är att stötta stater och lokala myndigheter med kunskap och resurser, eftersom det i grunden är stater som har det övergripande ansvaret att se till så att befolkningen har tillgång till vatten och sanitet.

Hur jobbar WaterAid?

WaterAid strävar efter att våra insatser ska ge långsiktiga och hållbara resultat. Därför använder vi alltid teknik som är anpassad efter de förutsättningar och behov som finns lokalt.

Men hållbarhet handlar om så mycket mer än bara teknik och kunskap, minst lika viktigt är kapacitetsbyggande och stärkande av institutioner. Det betyder att WaterAid arbetar tillsammans med lokala partnerorganisationer, myndigheter och stater. Hållbar tillgång till rent vatten och sanitet kan bara uppnås om det finns starka system, institutioner, regler och resurser på plats, som långsiktigt ska kunna fungera och samarbeta.

WaterAid arbetar alltså på många olika sätt för att säkerställa hållbarhet, exempelvis genom:

  • Att skapa och uppmuntra behov för sanitet och hygien, exempelvis genom kunskap och beteendeförändring 
  • Genomförande av högkvalitativa projekt och program som kan fungera som modell för stater, lokala myndigheter andra organisationer
  • Att påverka och stärka nationella strategier, system och regler när det kommer till tillgång till vatten och sanitet 
  • Att stötta lokala företag och initiativ som stärker leverantörskedjan
  • Att arbeta tillsammans med utbildnings- och sjukvårdssektorn för att se till så att sanitets- och hygienbudskap lärs ut och prioriteras
  • Att under minst 10 års tid efter genomförandet övervaka och utvärdera projekt och program som WaterAid finansierat för att kunna dra lärdomar inför framtiden

En hållbar framtid

Thumbnail
Innan vi fick vår utbildning visste vi att vatten var viktigt men vi förstod inte hur det fungerade. När man inte vet hur en sak fungerar är det lätt att man inte heller tar hand om det som man borde.
Bangre Sambo, 48 år, Imbina, Burkina Faso

Genom WaterAids lokala partner har Bangre Sambo fått utbildning i hur man mäter och tar tillvara på byns regnvatten. Det är ett obetalt hedersuppdrag som han sagt ja till, eftersom han ser det som ett viktigt sätt att utveckla sin by. Han valdes, tillsammans med en kvinnlig kollega,  vid ett bymöte och fick sedan genomgå en utbildning.

Han berättar att han lärt sig om allt från hur vatten avdunstar och blir till regn, till hur byn ska anpassa sin odling efter hur stora regnmängder som kommer. Nu har de en regnmätare som de kontrollerar varje dag. Tidigare kunde byborna diskutera i timmar hur mycket regn som egentligen kommit, alla utifrån sina egna observationer, men idag vet de, tack vare Bangres och hans kollegas observationer, exakt hur mycket regn byn har fått.

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.