Med H&M:s stöd har tusentals flickor i Bangladesh fått rent vatten och toaletter

H&M har stöttat WaterAids arbete sedan 2002 och totalt bidragit med över 47 miljoner kronor. Ett av de projekt som H&M stöttat är ett skolprojekt i Bangladesh.

Bangladesh är ett av de länder i världen där vattenkrisen är som mest akut, och värst drabbas flickor och kvinnor. Idag saknar mer än hälften av skolorna i Bangladesh toaletter, och många saknar också rent vatten. Utan toaletter och rent vatten kan inte flickor gå i skolan när de har mens, vilket innebär att flickor i Bangladesh inte har samma möjligheter till skolgång som pojkar. Det beräknas att var fjärde skolflicka inte går i skolan under de dagar de har sin mens.

Genom projektet och det generösa stödet från H&M har WaterAid kunnat installera vattensystem, bygga toaletter och utbilda om hygien och menshygien på 25 skolor i norra Bangladesh. Det har inneburit att 14 000 elever har fått rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter på skolan där de går.

En av dem är Shila. Henne får du veta mer om i den här filmen:

Tillsammans med WaterAid har vi varit med och bidragit till att tusentals flickor i Bangladesh har fått tillgång till rent vatten och toaletter på sina skolor. Vi är stolta över att genom detta initiativ ha kunnat bidra till en mer jämställd värld genom att fler människor har fått rent vatten, toaletter och möjlighet till god hygien.
säger Felicia Reuterswärd, hållbarhetsansvarig på H&M Sverige, om projektet.

Genom samarbetet har vi tillsammans med H&M bidragit till flera av de globala hållbargetsmålen, exempelvis mål 3 (hälsa och sjukvård), mål 4 (utbildning), mål 5 (jämställhet) och mål 6 (rent vatten och sanitet). Projektet i Bangladesh finansierades genom H&M:s försäljning av plastpåsar i butikerna i linje med initiativet One Bag Habit.

Illustration av Globala målen.

 

Vill ditt företag också förändra världen tillsammans med WaterAid?

Kontakta Thomas Rebermark, Ansvarig Företagssamarbeten, så berättar han mer om hur just ditt företag kan samarbeta med WaterAid på ett sätt som passar båda partner.