I Kambodja driver vi ett H&M-finansierat projekt som ser till att fler kvinnor kan utbilda sig till vatteningenjörer.

I Kambodja saknar över fyra miljoner människor rent vatten, och dubbelt så många, åtta miljoner, har ingen toalett.

En av huvudanledningarna till att så många människor i Kambodja saknar rent vatten och toaletter är att landet har en enorm brist på personer med utbildning och kompetens inom vatten- och sanitetssektorn. Världsbanken har beräknat att Kambodja behöver minst 12 000 specialister inom vatten och sanitet. Idag är antalet specialister i landet endast 775 stycken. Och extremt få av dem är kvinnor, särskilt på ledande positioner.

Bristen på kvinnor inom sektorn gör att få insatser för förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet fokuserar på, eller ens uppmärksammar, kvinnors behov.

Kambodja behöver helt enkelt fler utbildade personer som arbetar med vatten och sanitet, och särskilt behöver landet fler kvinnor inom sektorn.

För att bemöta dessa utmaningar finansierar H&M, genom initiativet One Bag Habit, ett projekt som WaterAid driver i Kambodja. Projektet går ut på att stötta unga kvinnor som vill utbilda sig inom vatten och sanitet, samt att genomföra en studie om vilka barriärer som hindrar kvinnor från att ta sig in i sektorn.

I ett första steg i projektet har ett antal unga kvinnor fått stipendier för att studera till vatteningenjörer vid Institute of Technology of Cambodia. Kvinnorna får dessutom mentorer inom sektorn som ska stötta dem under utbildningen och hjälpa dem att senare få jobb. Studenterna erbjuds också praktikplatser hos WaterAid Cambodias partnerorganisationer under utbildningen.

Illustration av en vattenkran.
Illustration av en toalett
Illustration av handtvätt
Illustration av en kvinna

 

En av de unga kvinnor som fått ett stipendium med hjälp av projektet som H&M finansierar är Khoeun Romduol som studerar till vatteningenjör vid Institute of Technology of Cambodia. Khoeun växte själv upp i en by utan rent vatten, så hon vet hur viktigt det är för människors hälsa och liv.

”Att arbeta för att fler människor ska få rent vatten har varit min dröm sedan jag var ett litet barn, eftersom byn som jag växte upp i inte hade rent vatten. Jag är väldigt glad över att jag fick det här stipendiet. Det har på många sätt förändrat mitt liv”, säger Khoeun Romduol.

 

Två leende kvinnor i skyddshjälm och -väst med böcker i famnen.
Khoeun (t.h.) och hennes vän Thida, båda blivande vatteningengörer.

Tack till H&M för att ni förändrar vattensektorn i Kambodja – och stöttar kvinnor i deras kamp för en utbildning.

 

Här får du träffa fler av de kvinnor som utbildar sig till vatteningenjörer genom projektet >

Ett förfallet dass i korrugerad plåt.
Åtta miljoner människor har ingen toalett i Kambodja.