Gå för rent vatten – gå för de globala hållbarhetsmålen

I WaterAids kampanj March for Water engagerar vi företag och privatpersoner att tillsammans med oss gå för en mer jämställd värld där kvinnor och flickor har hållbar tillgång till rent vatten. Gå med oss och registrera era steg i mars. Gå för att vi ska kunna uppnå de globala hållbarhetsmålen.

Vi är stolta över att så många företag har valt att engagera sig i March for Water 2021. Vill ditt företag också vara med?

Att som företag gå för rent vatten är en rolig och hälsosam medarbetaraktivitet som gör skillnad. Målet är att vi tillsammans ska gå 65 miljoner steg, från Sverige till Papua Nya Guinea, under mars. Kontakta oss om ditt företag vill vara med så lägger vi in er i vår stegräknare. Som företag har ni en egen fem i topp-lista som visar vilka medarbetare som går flest steg!

Vill ditt företag eller din förening också engagera er i March for Water?

Registrera era steg enkelt i vår stegräknare:

Bilder från stegräknaren: anmälan, registrering av steg, karta över rutten, lista av antal steg inom företaget..
Våra partners: WW ViktVäktarna, Fitvia, Getinge, GANT, Pollex

Hur engagerar sig andra företag?

WW ViktVäktarna

"Vi på WW ViktVäktarna är glada att kunna bidra till WaterAids March for Water. Vi uppmuntrar våra medlemmar att motionera för sin egen hälsas skull samtidigt som de bidrar till att fler kvinnor får rent vatten. Vi går helt enkelt för att andra ska slippa gå. Jag hoppas verkligen att vi kan nå hela vägen fram till Papua Nya Guinea. Det är en lång väg att gå men med hjälp av alla våra fantastiska medlemmar är jag övertygad om att vi når fram."

- Ulrika Ennen, VD WW ViktVäktarna

Pollex

"Pollex medarbetare går för att öka medvetenheten om Vattenkrisen och dess påverkan på flickor och kvinnor. Vi är stolta över att vara partner till WaterAid och detta är ett perfekt tillfälle att lyfta WaterAids arbete både internt och externt. Genom att medverka i March for Water bygger vi intern stolthet kring samarbetet med WaterAid samtidigt som vi går för att fler skall få rent vatten."

- Mattias Höglund, VD Pollex

Getinge

"Getinge's employees walk to increase awareness of the Water Crisis in affected geographies of the world and its impact on girls and women. By participating in March for Water, we build internal pride around the collaboration with WaterAid, at the same time as we walk in solidarity for more people getting access to clean water."

- Ralf Uwe Schmitt, VP Sustainability and Leadership, Getinge

Fitvia

"The #fitviafamily walks together with WaterAid to increase awareness of the Water Crisis and how it impacts on women. By supporting WaterAid and March for Water initiative, we want to make a clear statement: without water there would be no cup of fitvia tea, and we believe in a world where everyone has access to safe drinking water, anywhere."

- Andreas Weber Fitvia, International Head of Brand & Creative

Varför March for Water?

Idag saknar 785 miljoner människor tillgång till rent vatten. I 8 av 10 fall är det flickors och kvinnors uppgift att hämta vatten till familjen, en uppgift som ofta tar flera timmar i anspråk varje dag.

Den dagliga bördan av att bära vatten leder till att kvinnor inte har tid att arbeta och få en inkomst, och flickor tvingas sluta i skolan. Istället fastnar de i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom. De kommer inte längre än till ett smutsigt vattenhål.

Brist på rent vatten leder till att flera av de globala hållbarhetsmålen inte kan uppnås, bland dem mål 5 (jämställdhet) och mål 6 (vatten och sanitet). Det här måste vi ändra på! I mars varje år genomför vi därför March for Water. Att gå för rent vatten är en rolig och hälsosam aktivitet som gör skillnad.

Om WaterAid

Vi är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv i världens fattigaste samhällen. Vi samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

Vi finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av vårt direkta arbete.

Hur jobbar WaterAid för att fler kvinnor ska få rent vatten?

Eftersom flickor och kvinnor ofta är extra utsatta för konsekvenserna av brist på rent vatten, toaletter och hygien innebär vårt arbete för att öka tillgången till detta att kvinnors liv och möjligheter förbättras. Vårt arbete har också ofta ett extra fokus på toaletter, vatten och hygien i skolor och på sjukhus för att flickor ska kunna utbilda sig och kvinnor ska kunna föda barn utan att riskera att dö av infektioner.

Utöver det arbetar vi aktivt för att stärka kvinnors rättigheter genom att i arbetet med att exempelvis borra brunnar och bygga toaletter också utbilda och mobilisera kvinnor. Genom att kvinnogrupper får ansvaret för att utforma, genomföra och underhålla projekt ökar deras ekonomiska möjligheter, självständighet och inflytande i samhället. Vårt arbete för att förbättra tillgången till rent vatten och toaletter bidrar alltså också till att stärka kvinnors egenmakt och förbättra deras möjlighet att ta sig ur fattigdom.

Fakta och statistik

Illustration med nio personer separerad från en tionde.

785 miljoner människor saknar idag rent vatten. Det innebär var tionde människa i världen.

Illustration med en kvinna som bär en dunk på huvudet.

En standarddunk i många länder rymmer 20 liter vatten. Det innebär att kvinnor måste bära 20 kilo vatten låga sträckor, ofta flera gånger om dagen.

Illustration med en kvinna och en flicka och åtta dunkar.

I 8 av 10 hushåll är det kvinnor och flickor som går efter vatten.

Varför vi går

”Vi behöver inte längre dricka vatten från smutsiga vattenhål nu när vi har rent vatten i kranen.”

Det berättade 28-åriga Raoly från byn Tsarafangirta på Madagaskar för våra kollegor när de besökte hennes by några månader efter att de med WaterAids hjälp fått rent vatten.

En leende kvinna med ett litet barn på armen, står bland firande kvinnor och öppnar en kran med rent vatten.
WaterAid/Ernest Randriarimalala

Innan byn fick rent vatten hämtade Raoly och alla de andra sitt dricksvatten från ett smutsigt vattenhål några kilometer bort. Raoly behövde gå den långa och steniga sträckan tre gånger om dagen för att lyckas samla ihop tillräckligt med vatten till sin familj. Bärandes 20 liter vatten på huvudet. Men med rent vatten har allt förändrats.

”Vi hinner plantera och odla mer nu när vi har rent vatten så nära, och vi är inte lika trötta längre eftersom vi inte behöver hämta vatten. Livet är lättare med rent vatten i kranen” berättar Raoly.

Vill ditt företag engagera sig för att fler kvinnor som Raoly ska få rent vatten?

En kvinna står med en bebis i sjal på ryggen och en dunk i handen.
WaterAid/Ernest Randriarimalala