Diarrésjukdomar och andra infektioner orsakade av brist på rent vatten, sanitet och möjlighet till hygien är en stor orsak till undernäring i låginkomstländer. Värst drabbas små barn eftersom återkommande eller kronisk undernäring under de första åren i livet ofta leder till hämmad fysisk och mental utveckling (stunting). För att bekämpa undernäring krävs därför inte enbart satsningar på mer och bättre näring utan också förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.

Om nutrition och undernäring

Undernäring är idag en av huvudorsakerna till barnadödlighet i världen, och traditionellt har insatser för att bekämpa undernäring fokuserat på mer och bättre näring, vilket inte är nog för att minska eller utrota undernäring.

Riskerna med undernäring är stora, och särskilt drabbas barn. Idag lider 155 miljoner barn av så kallad stunting (hämmad fysiskt och mental utveckling) orsakad av undernäring under de första 1 000 dagarna i livet. Stunting är ofta kroniskt vilket betyder att barn som i unga år lider av undernäring påverkas av detta resten av livet.

Studier publicerade i The Lancet visar att traditionella insatser, som exempelvis näringsersättning, bara kan minska antalet fall av stunting med en femtedel. Förebyggande åtgärder som ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygienmöjligheter är därför avgörande för att minska undernäring. Trots det brister tyvärr många länder och biståndsgivare i att satsa på vatten, sanitet och hygien för att bekämpa undernäring.

Vad krävs för att minska undernäring?

WaterAid uppmanar regeringar och biståndsgivare att bekämpa undernäring genom att:

  • Öka insatserna för att bekämpa undernäring genom bättre tillgång till rent vatten, sanitet och hygien
  • Integrera vatten, sanitet och hygien (WASH) med nutrition i sina handlingsplaner för barns hälsa
  • Stärka samarbetet mellan departement som ansvarar för WASH, nutrition, hälsovård och utbildning
  • Prioritera grupper som är särskilt utsatta och sårbara (exempelvis barn och gravida)
  • Rikta insatser för vatten, sanitet, hygien och nutrition mot de geografiska områden där undernäring och dålig tillgång till vatten, sanitet och hygien sammanfaller
  • Säkra att alla skolor har rent vatten, sanitet och möjlighet till hygien, samt utbilda skolpersonal om sambandet mellan hälsa, undernäring och vatten, sanitet och hygien
Illustration av en matskål.

Läs mer

2017 släppte WaterAid rapporten “Recipe for success” som visar hur många länder och organisationer brister i arbetet med att bekämpa undernäring. I rapporten ges också förslag på vad som krävs för att kunna utrota undernäring inom en generation.

Läs hela rapporten här >


Niaretana på Madagaskar

Madagaskar är ett av de länder i världen där flest barn lider av undernäring, och en starkt bidragande orsak är brist på rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien.

Niaretana jobbar för sjukhuset i samhället Ampasika på Madagaskar med att vaccinera barn och utbilda familjer om hur de kan förbättra sina barns hälsa. Det är ett jobb som blivit mycket lättare sedan Ampasika fick rent vatten.

En sköterska undersöker en bebis som sitter i sin mammas famn.
Niaretana undersöker Zoliniainas dotter Fifaliana i byn Ampasika, Madagaskar.
Image: WaterAid/PATH/Ernest Randriarimalala

”Av egen erfarenhet kan jag säga att insatser för att förbättra människors liv ger väldigt liten effekt så länge de inte har rent vatten och möjlighet till hygien” berättar Niaretana.

Niaretana jobbar bland annat med att informera och utbilda familjer om vilken mat de ska ge sina barn för att de ska hålla sig friska och inte riskera att bli undernärda. Men så länge de inte hade rent vatten gav informationen ändå ingen effekt, berättar Niaretana, eftersom barnen ändå blev sjuka av det smutsiga vattnet. 

”Jag lärde dem hur de ska laga mat, och vilken mat de ska ge till sina barn, men det spelade ingen roll då de bara hade smutsigt vatten att dricka som de blev sjuka av. Att de inte hade rent vatten att dricka var ett stort problem när vi försökte bekämpa undernäringen eftersom dessa frågor inte går att separera” säger Niaretana.

WaterAid arbetar i samhällen som Ampasika för att bekämpa undernäring genom förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet, samt med hygienutbildning. Och undernäringen i Ampasika har minskat sedan WaterAid genom partnerorganisationer byggde ett gravitationsflödessystem som förser samhället, skolan och sjukhuset med rent vatten, det berättar Niaretana. 

”Sedan vi fick rent vatten har jag inte varit med om att några barn i samhället har drabbats av diarrésjukdomar. Livet i Ampasika har förbättrats drastiskt sedan vi fick rent vatten.”

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.