Bidra till en hållbar värld
– bli partnerföretag eller skänk en företagsgåva

Rent vatten och god hygien, att regelbundet tvätta händerna med tvål, är första skyddet mot att smittas av bakterier och virusinfektioner som covid-19. Med rent vatten och god hygien kan människor hålla sig friska, barn gå i skolan, företag blomstra och människor leva ett bättre liv.

Trots det prioriteras hygien nästan aldrig i länders arbete för hälsa och utveckling. Idag saknar nästan var tredje människa av världens befolkning möjlighet att tvätta händerna med tvål och rent vatten. 771 miljoner saknar tillgång till rent vatten. Och i fattiga länder saknar nästan vartannat sjukhus tillgång till rent vatten.

Utan tillgång till rent vatten, toaletter och hygien kan varken smittspridningen av coronaviruset begränsas eller de globala hållbarhetsmålen uppnås. Att investera i mål 6, att alla människor ska ha tillgång till rent vatten, sanitet och hygien till år 2030, är att investera i flera av de andra hållbarhetsmålen.

Därför finns WaterAid. Vi har sedan 1981 sett till att människor i världens fattigaste länder och samhällen fått hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Och vi prioriterar alltid att nå de mest utsatta och diskriminerade grupperna som kvinnor, barn, etniska minoriteter och personer med funktionsnedsättning.

WaterAid har under de senaste decennierna nått över 28 miljoner människor med rent vatten, och 18 miljoner med förbättrad möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Vårt arbete med vatten och hygien började långt innan coronapandemin, och det kommer fortsätta till den dag alla människor överallt har hållbar tillgång till rent vatten.

Så kan ditt företag bidra till en hållbar framtid?

Företags engagemang och hållbarhetsarbete är avgörande för att vi ska kunna nå en värld där alla människor överallt har rent vatten, toaletter och hygien. Ett samarbete med WaterAid kan bestå av enbart en gåva, men det kan också ta formen av Cause marketing, del av er försäljning på produkter eller sortiment, kund- och medarbetarengagemang, kompetensutbyte, rådgivning kring mänskliga rättigheter och vattenfrågor, konkreta insatser i något av våra programländer, samt analys av produktion och sourcing i relation till er vattenanvändning genom era leverantörsled.

Med gåvor och bidrag från företag kan WaterAid borra brunnar, installera vattensystem och faciliteter för handhygien, påverka regeringar och hjälpa människor att kräva sin rätt till rent vatten. Och ni kan vara med. Ni kan välja att både stötta våra direkta insatser i kampen mot coronaviruset, eller våra långsiktiga insatser för att fler människor ska få rent vatten, sanitet och hygien.

 
Illustration som visar FN:s globala hållbarhetsmål och hur de flesta andra mål bygger på att mål 6 uppnås.
Azote/Jerker Lokrantz
Mål 6, rent vatten och sanitet, är helt grundläggande för att flera av de andra hållbarhetsmålen ska kunna uppnås.

Glöm inte att tvätta era händer regelbundet för att minska risken både att smitta och att smittas.

Här är WaterAids guide för rena händer:

Illustration av handtvätt. Ring 08-6773070 för beskrivna instruktioner.

Ladda ner instruktionerna, skriv ut och häng upp för att skydda medarbetare och kunder >

 

WaterAids arbete under coronapandemin

Rent vatten och rena händer är det första skyddet mot att smittas av coronaviruset, och också helt avgörande för att sjukvård ska fungera. Men idag saknar 2,3 miljarder människor rent vatten och tvål, och nästan hälften av sjukhusen i fattiga länder saknar rent vatten. Det gör dessa länder extremt sårbara för smittsamma sjukdomar som covid-19.

WaterAid är världsledande när det kommer till rent vatten och hygien i fattiga länder, och allt vårt arbete bidrar därför till att bättre förbereda samhällen på att hantera pandemier som covid-19. Men vi genomför nu också specifika insatser i alla våra länder för att minska smittspridningen av coronaviruset och bättre förbereda länder på att hantera dess konsekvenser.

Våra exakta aktiviteter skiljer sig åt från land till land eftersom vi alltid anpassar vårt arbete efter den lokala situationen. Men generellt satsar vi på att:

  • Genomföra storskaliga informationskampanjer om handhygien, så att alla människor känner till hur de ska tvätta händerna för att minska risken att smittas.
  • Installera faciliteter för handtvätt med tvål och vatten i slumområden, på sjukvårdsanläggningar och vid platser där många människor passerar.
  • Arbeta med länders regeringar och myndigheter för att med vår expertis bidra till att deras insatser blir effektiva.

Vill ditt företag bidra till våra
insatser i kampen mot coronaviruset?

 

Några exempel på insatser som varit möjliga tack vare våra företagspartners och andra gåvogivare: