Som privatperson eller ägare av fåmansbolag kan du skänka hela eller delar av din aktieutdelning skattefritt till en skattebefriad organisation som WaterAid. Då slipper du betala kapitalskatt på utdelningen. 

Om du tar emot aktieutdelningen och sedan skänker pengarna till WaterAid så dras 30 procent skatt. Om du i stället ger aktieutdelningen som en aktiegåva direkt till oss så blir gåvan större. 1 000 kronor i aktieutdelning som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir 1 000 kronor till WaterAid.

Så här går det till

Det finns vissa villkor som behöver uppfyllas för att skänka aktieutdelning utan att betala kapitalskatt:

 • Att det är en kontant utdelning från ett börsnoterat bolag eller ett fåmansbolag.
 • Att aktierna är registrerade på dig som privatperson.
 • Att du anger att du vill skänka din aktieutdelning innan bolagsstämman äger rum.
 • För att skänka aktieutdelning utan att betala kapitalskatt måste mottagaren vara en icke skattepliktig organisation som har ett 90-konto, som till exempel WaterAid.

Som privatperson

 • Om du har dina aktier hos en bank eller annan kapitalförvaltare ska du göra WaterAid till mottagare (rättighetshavare) till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman. Du kan kontakta din bank, kapitalförvaltare eller besöka bolagets hemsida för att se när bolagsstämman äger rum, om du inte redan fått inbjudan som aktieägare.
 • Har du ett VP-konto så fyller du i Aktieutdelning gåvoblankett och gör WaterAid till mottagare (”rättighetshavare”). Bestäm vilken/vilka aktieutdelningar du ska skänka. 
  Ge blanketten till din bank eller fondkommissionär och se till att den registreras senast en vecka före det aktuella bolagets bolagsstämma. 
  Har du en depå hos din bank så kan du fråga banken hur du gör enklast.
 • Om du skänka en del av din utdelning så öppnar du ett nytt VP-konto specifikt för de aktier vars utdelning du vill skänka.

Gåvan gäller tills vidare. Vill du avsluta så fyller du i Aktieutdelning gåvoblankett (se ovan) och kryssar i rutan avregistrering.

Som fåmansbolag

Ett fåmansbolag är ett bolag där fyra personer eller färre äger mer än 50 procent av bolaget. Som privatperson bosatt i Sverige och ägare av fåmansbolag har du rätt att skänka hela eller delar av utdelningen från fåmansbolag till en ideell organisation med 90-konto, som WaterAid.

Om du har ett fåmansbolag och vill skänka din aktieutdelning, kan du kontakta din bank så hjälper de dig med utbetalningen till WaterAid.

Så här gör du för att skänka aktieutdelning som fåmansbolag:

 • Innan bolagsstämman har beslutat om utdelningens storlek måste du avsäga dig rätten till utdelningen.
 • Upprätta ett gåvobrev utställt till WaterAid som ska skickas tillsammans med en utdelningskupong (se ovan).
 • Det kan vara bra att dokumentera gåvan som bevis vid revision.

Hur kan jag skänka aktier, fonder eller obligationer?

Du kan även skänka värdepapper som exempelvis aktier, fonder eller obligationer direkt till WaterAid. Vi realiserar då din gåva och genom detta behöver varken du eller WaterAid betala skatt.

Så här gör du för att skänka aktier, fonder eller obligationer:

 • Ge din bank- eller kapitalförvaltare i uppdrag att överföra gåvan till WaterAids värdepappersdepå i Handelsbanken, depåkontonummer 806 887 419.
 • Fyll i ett gåvobrev (se ovan) och skicka det till WaterAid. I gåvobrevet anger du vad du har givit i gåva och att WaterAid är gåvomottagare.
 • Efter ägarbytet säljer vi värdepapperen. WaterAid är skattebefriad och betalar inte någon kapitalvinstskatt. När försäljningen är genomförd meddelar vi dig vilken summa din gåva inbringat till WaterAid arbete. 

Länkar till viktiga dokument

Har du frågor?

Kontakta gärna WaterAids ansvariga för filantropi och stora givare, Ankie Sahlin.

Ankie Sahlin