Förskola, grundskola, universitet eller UF-företag?

Vill din skola lära er mer om vattenfrågan och hållbarhetsmålen, och samtidigt bidra till att fler människor ska få rent vatten? Vi har massor av bra idéer och exempel på hur just din skola kan engagera er.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi hjälper skolor att engagera sig för vattenfrågan.

Barn och vatten

Varje år dör nästan 273 000 barn under fem år av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär nästan 750 barn om dagen. Rent vatten är avgörande för att barn ska överleva, men också en förutsättning för att barn ska kunna gå i skolan. Trots det går idag 600 miljoner barn på skolor som inte har rent vatten. Det arbetar WaterAid för att förändra genom att:

  • Installera vattensystem på skolor (bara under förra året nådde vi 154 000 elever med rent vatten på skolan där de går)
  • Lära barn om hygien genom anpassade utbildningsmetoder såsom teater, spel och sång (under förra året nådde vi över en miljon barn med utbildning om hygien) 
  • Organiserar skolföreningar där barn kan engagera sig för att lära vidare och uppmuntra till god hygien
  • Bygga separata skoltoaletter för flickor där de kan byta mensskydd och tvätta sig (under förra året nådde vi 135 000 elever med ordentliga toaletter)

Allt börjar med vatten!

 

En stor grupp glada barn hämtar rent vatten i hinkar vid en fin kran.
Image: WaterAid/Dennis Lupenga

Engagera er för WaterAid och Världens barn

WaterAid har tillsammans med Bonnier och skolplattformen Clio tagit fram ett skolmaterial och lärarhandledning kring SDG mål nr 6 Rent vatten och sanitet för alla.

Tre glada barn tvättar händerna vid ett fint tvättställ.