Att tvätta händerna kan rädda liv

Thumbnail
Image: WaterAid/Anna L Kari

Att lära ut vikten av hygienvanor är avgörande för att människor ska kunna få full nytta av förbättrade vatten- och hygienförhållanden,
och i många fall livsviktigt.