"Det är svårt att leva utan sina barn."

Thumbnail
Image: WaterAid/GMB Akash/Panos

"Men den här platsen är inte hälsosam för dem."

Aklimas barn bor hos morföräldrarna i hembyn.