"Det är svårt att leva utan sina barn."

Thumbnail

"Men den här platsen är inte hälsosam för dem."

Aklimas barn bor hos morföräldrarna i hembyn.