Kvinnligt ledarskap för vatten

wateraid-internationella-kvinnodagen
Image: Sokhom So, 56 år, och hennes familj framför den latrin som de bestämde sig för att bygga på uppmuntran av de lokala ledarna. De bor i byn Torb Tbeng, Kambodja. WaterAid/Remissa Mak

Det är ofta kvinnor som drabbas hårdast när det inte finns vatten och toaletter. Det handlar om alltifrån att det är de som ofta har ansvaret för att hämta vatten till familjen, vilket tar tid och gör att de har svårt att hinna gå i skolan eller utföra ett avlönat arbete, till att utgöra både en fara för både hälsa och säkerhet. Att föda barn utan vatten, toalett eller möjlighet till hygien, eller att tvingas uträtta sina behov utomhus på undanskymda platser, eller hantera sin mens utan toaletter i skolan, gör att kvinnor och flickor får sämre möjlighet till utbildning och arbete, och därför också mindre egenmakt och inflytande.