Toaletter som ger hopp och värdighet

Thumbnail
WaterAid/ Andrew McConnell

40-åriga Nurun Nahar vet vad det innebär att inte ha rent vatten eller en ordentlig toalett. Så ser det nämligen ut i området Banglabazar utanför Dhaka, där hon har bott hela sitt vuxna liv.

Nurun säger att sjukdomar är en del av vardagen, nästan alltid är någon i familjen sjuk. Hon beräknar att drygt halva familjens samlade inkomst går till mediciner och behandlingar. Och så ser det ut för de flesta familjer i området.  Som när hon för några månader sedan fick en urinvägsinfektion och fick ligga på sjukhus i femton dagar. Eller när föräldrar tvingas att lämna sina barn i sina hembyar när de flyttar till Dhaka för att arbeta, eftersom barnen är extra känsliga för infektioner.

En kvinna med en sjal på sig står framför en smutsig latrin av plåt och tittar allvarligt in i kameran.
WaterAid/GMB Akash
Nurun framför toaletten som hon och hela grannskapet använder.

 

WaterAid har börjat arbeta i Banglabazar för att förbättra levnadsvillkoren för över 2500 hushåll genom att öka tillgången till rent vatten, toaletter och hygien. Arbetet finansieras av H&M Foundation.

Nurun berättar:

”Det finns bara vatten i ledningen under sex månader om året. Under sommaren får vi hitta vatten någon annanstans. Ibland får vi köpa dricksvatten. Detta är det värsta - att vi, som redan är fattiga, måste köpa dricksvatten.

När vi fick reda på att WaterAid ska bygga toaletter och se till att vi har vatten var det först ingen som trodde på det! Vi har besökt många tjänstemän och bett dem att ge oss vatten och bättre toaletter. Men ingen har någonsin gjort något för att det ska hända. För fyra månader sedan, och för första gången under alla de år som jag har bott här, kom det någon och lyssnade på oss. 

Nu har vi startat arbetsgrupper och satt igång att jobba. Trots att vi har levt så nära varandra har vi inte vetat att de problem som vi har, har alla. Att prata om toaletter anses skamligt i vårt samhälle. Ingen har öppet diskuterat toaletter förut. Men efter vårt första möte har vi börjat ta hand om vår hygien och hälsa. Tidigare tvättade min son aldrig händerna innan maten, men efter att jag har lärt honom gör han det nu inför varje måltid. Han, och alla andra i vår by, håller på att förändras. Vi visste inte att den här kunskapen var så viktig.

Med hela vårt hopp ser vi fram emot att få nya toaletter. Alla här vill leva ett värdigt liv. Det här handlar om mer än att bygga toaletter till oss.
Vi hoppas alla på en bättre framtid och förbereder oss på det bästa. Vi har börjat ändrat våra rutiner för en bättre hygien. Innan brydde vi oss inte om att täcka maten från flugor. Nu vet vi saker som vi inte hade någon aning om innan. Hela byn har förenats i ett hopp för en bättre framtid.”

Ett litet barn går genom smuts mellan rangliga hus och ett dike med smutsigt vatten och sopor.
WaterAid/GMB Akash
Ett barn går på en av gatorna i Banglabazar. Här finns inget avloppssystem så avfallet från en intilliggande så kallad “hanging toilet” hamnar direkt på gatan.

 

Här kan du läsa mer om WaterAid och H&M Foundations arbete >