WaterAid på Madagaskar

Thumbnail

Madagaskar, den stora ön utanför Afrikas fastland, är berömt för sin otroliga natur och sitt rika djurliv. Men Madagaskar är också ett av de länder i världen där störst andel av befolkningen saknar rent vatten och toaletter. Ungefär varannan invånare i landet, över 11 miljoner människor, saknar tillgång till rent vatten. Ännu värre är sanitetskrisen på ön där ungefär 21 miljoner saknar toalett.

Problemet

Hälsa och sjukvård

Smutsigt vatten och bristande sanitet skapar enorma hälsoproblem på Madagaskar. Människor som dricker smutsigt vatten drabbas ofta av diarrésjukdomar, och särskilt utsatta är barn. Varje år dör nästan 4 000 barn på Madagaskar i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten.

Tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är extra viktigt för att kunna bedriva en bra sjukvård. Trots det saknar ungefär 40 procent av alla sjukhus på Madagaskar rent vatten vilket leder till livsfara både för patienter och sjukvårdspersonal. Ofta måste de gravida kvinnorna ta med eget vatten, vatten som de hämtat från smutsiga floder och sjöar.

Brist på vatten inom sjukvården tvingar många kvinnor att ta med eget vatten till förlossningen när de ska föda barn, vatten som är smutsigt och farligt. En av alla kvinnor som tvingas ta med eget vatten är Zosy som är gravid i nionde månaden. Närmaste sjukvårdsklinik ligger tre timmar bort, och när hon ska föda måste hon bära med sitt eget vatten dit. Vattnet är förorenat av avföring från människor och djur, och riskerar att infektera både Zosy och hennes barn under förlossningen. Men det är det enda vatten som finns tillgängligt.

Alla människor har rätt till rent vatten och säker sjukvård. Vill du hjälpa oss se till så att kvinnor som Zosy kan föda barn på sjukhus som har rent vatten? Bli månadsgivare idag!