Weyonje – ett samhälles kamp för vatten, toaletter och hygien

wateraid-weyonje-elizabeth-christopher
Image: WaterAid/James Kiyimba

Om 2020 har lärt oss något så är det hur viktigt det är med tillit och samhällsengagemang för att kunna lösa gemensamma problem. Och kanske viktigast av allt är fungerande institutioner som kan ta ansvar och engagerade lokalsamhällen som arbetar tillsammans för allas bästa. 

Uganda är inget undantag. Här finns väldigt stora utmaningar att övervinna för att människor ska kunna åtnjuta sina fulla rättigheter. Idag saknar omkring 60 procent av befolkningen tillgång till rent vatten, vilket leder till att vattenburna sjukdomar sprids. Dessutom får det som konsekvens att många inte kan tvätta händerna, trots att det är det första skyddet mot covid-19 och många andra sjukdomar.

Men vatten är inte det enda problemet i Uganda. I landet saknar idag 80 procent av invånarna tillgång till en toalett. Utan tillgång till toaletter tvingas människor utföra sina behov utomhus i buskar och diken, vilket inte bara är ovärdigt och osäkert utan också innebär att bakterier och virus förorenar närliggande vattenkällor.

Utmaningarna i Uganda är enorma, men det är även viljan att lösa dem. En av de grupper i Uganda som ägnar nästan all sin tid till att försöka lösa vatten- och sanitetsproblemen i landet är Weyonje som verkar i Kamwokya, ett av huvudstaden Kampalas slumområden. Weyonje stöttas av WaterAid med finansiering från H&M Foundation, och deras uppdrag är att driva på för att fler människor i Kamwokya ska få toaletter och möjlighet till god hygien.

Vi är väldigt stolta över samarbetet med Weyonje och av den anledningen vill vi såklart berätta om det. Under 2019 följde vi därför Weyonje och deras ledare Chris när de utförde sitt arbete. I den här filmen kan du se vad de har åstadkommit!