År 2021 skapades Svenska mensnätverket på initiativ av WaterAid som en undergrupp till Svenska plattformen för globala SRHR-frågor (SRHR = sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter).

Läs mer om de frågor som rör vårt arbete:

Svenska mensnätverket samlar cirka 15 organisationer och forskare. Förutom WaterAid ingår bland an­nat Plan International Sverige, ActionAid, Sverige, UN-Women, Karolinska Institutet, MENSEN, The Case for Her, med flera. 

Alla aktörer som arbetar med menshälsa är välkomna att ansluta sig till nätverket. Man kan själv välja aktivitetsnivå på sin medverkan.

Det svenska mensnätverket följer uppdraget och visionen för Svenska plattformen för globala SRHR-frågor och bidrar till målen genom sina egna specifika mål:

  • Vara en plattform för lärande, kapacitetsuppbyggnad och diskussion om ämnen som rör global menshälsa.
  • Att möjliggöra en gemensam röst för att lyfta menshälsa på den bistånds- och utrikespolitiska agendan.
  • Samarbeta kring policy och opinionsbildning kring menshälsa.

Svenska mensnätverkets koordinator: Martina Nee, WaterAid: [email protected]

Mål för svenska plattformen för globala SRHR-frågor:

  1. Att dela tvärsektoriella och tvärvetenskapliga erfarenheter, kunskap och bevis för att stärka varandras arbete.
  2. Att ge möjligheter till fokuserade diskussioner om den senaste forskningen/bevisen samt bevisluckor inom området SRHR, och identifiera sätt att fylla dessa luckor.

Samordnare svenska plattformen för globala SRHR-frågor: Sara Österlund, RFSU: [email protected]