Ända sedan evolutionens begynnelse har vatten varit en förutsättning för allt liv på jorden. För oss människor spelar dessutom tillgången till rent vatten en avgörande roll i våra liv.

WaterAid är den största ideella organisationen i världen som arbetar med att öka tillgången till rent vatten, sanitet och hygien för människor som lever i fattigdom och utanförskap. Vi har kommit långt – men fortfarande finns det 771 miljoner människor på vår jord som saknar tillgång till rent vatten.

Hjälp oss att förändra framtiden

Våra insatser syftar till att nå de mest utsatta och marginaliserade människorna, vilket i många fall handlar om kvinnor, barn och personer med funktionsvariation. Dessa grupper påverkas också extra hårt av brist på rent vatten, sanitet och hygien.

Genom att inkludera WaterAid i ditt testamente kommer du att låta ditt arv leva vidare för att fler människor ska få tillgång till rent vatten, säkra toaletter och hygien. Tänk att vi redan har bidragit till att 29 miljoner människor har tillgång till just det mest basala i livet, nämligen rent vatten.

Ditt testamente kommer göra att vi kan nå fram med rent vatten, toaletter och sanitet till byar, skolor och sjukhus. Vi kan gräva fler brunnar och anlägga bevattningssystem samt bidra till ökad motståndskraft vid naturkatastrofer som orsakas av de klimatförändringar vi nu upplever. Kort sagt: din gåva kommer bidra till ett bättre liv för kommande generationer. Här kan du läsa mer om vad vi gör och hur ditt stöd gör skillnad.

 
 

På sidan finns även möjlighet att ställa direkta frågor till en jurist på vardagar och under kontorstid.

Att skriva testamente

I ditt testamente bestämmer du själv hur du vill fördela dina tillgångar. Om du väljer att testamentera en del eller hela din kvarlåtenskap till WaterAid anger du vårt organisationsnummer 802426-1268.

Du väljer själv om det är ett fast belopp, en viss egendom eller om du vill fördela dina tillgångar procentuellt mellan flera. Här hittar du råd och stöd för hur du skriver ett eget testamente.

Har du frågor kring att testamentera till WaterAid är du välkommen att kontakta Miriam Isaksson på 08-677 30 17, eller e-post [email protected].

Juridisk hjälp

Många gånger kan det uppstå specifika frågor kring arv där man kan behöva juridisk hjälp. Vi samarbetar därför även med Lavendla, som erbjuder rabatterade tjänster kring testamente och framtidsfullmakt. Här kan du läsa mer om erbjudandet från Lavendla.