Den 19 november är det Världstoalettdagen – en officiell FN-dag med syftet att uppmärksamma hur livsviktigt det är med toaletter.

Läs om WaterAids nya rapport >

Trots att tillgång till sanitet är en mänsklig rättighet lever idag två miljarder människor i världen utan tillgång till en toalett. Det innebär att det finns fler människor i världen som har en mobiltelefon än som har en toalett. Av dessa två miljarder uträttar 673 miljoner sina behov utomhus i diken, på fält eller vid järnvägsspår. 

Varje år producerar mänskligheten över 350 miljoner ton avföring, tillräckligt mycket för att fylla 140 000 olympiska simbassänger med bajs. Om inte all denna avföring tas om hand på ett säkert sätt är risken stor att bakterier och parasiter förorenar människors närmiljö och vattenkällor. Varje dag dör 800 barn i diarrésjukdomar orsakade av bristande sanitet och smutsigt vatten.

Men brist på toaletter påverkar inte bara människors hälsa. När skolor saknar toaletter innebär det att flickor inte kan vara i skolan när de har mens. Arbetsplatser som inte har toaletter försvårar framförallt kvinnors möjlighet att arbeta och få en egen inkomst. På sjukhus som saknar toaletter ökar infektionsrisken för patienter och personal. 

Trots det är toaletter ofta en förbisedd fråga när det kommer till utveckling och hälsa, vilket innebär att det också är en fråga som sällan prioriteras av politiker, myndigheter och organisationer. Därför behövs Världstoalettdagen!

I nuvarande takt kommer alla människor i världens fattigaste länder ha tillgång till toalett först år 2109. På Världstoalettdagen kräver WaterAid därför större investeringar och mer fokus på sanitet med målet att skapa en värld där alla människor överallt har tillgång till toaletter.

Illustration av en toalett

Statistik och fakta

  • 2 miljarder människor i världen saknar idag tillgång till toalett
  • 673 miljoner människor uträttar sina behov utomhus
  • 620 miljoner barn går på skolor som saknar skoltoalett
  • I nuvarande takt kommer det dröja till 2109 innan alla människor i världens minst utvecklade länder har tillgång till toaletter
  • WaterAid har nått över 28 miljoner människor med toalett
  • Om alla människor i världen hade tillgång till toalett skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar kunna minska med 28 procent 
  • Sedan år 2000 har 2,1 miljarder människor fått tillgång till toalett
 

WaterAid släpper ny rapport

Inför Världstoalettdagen 2019 släpper WaterAid rapporten ”The hidden world of sanitation workers” som belyser sanitetsarbetares situation.

Läs hela rapporten här >

Alla samhällen är beroende av fungerande avlopp och sanitetssystem. Det innebär att latriner töms, avlopp fungerar och avföringen tas om hand på ett säkert sätt. När saniteten brister i samhällen sprids sjukdomar snabbt eftersom avföringsbakterier och parasiter förorenar människors närmiljö och vattenkällor.

För att sanitetssystemen ska fungera krävs sanitetsarbetare som ser till att systemen fungerar, latriner töms och avlopp rensas. Men idag tvingas miljoner människor göra det manuellt helt utan skyddskläder eller rättsligt skydd.

Konsekvenserna är fruktansvärda. Att hantera avföring utan handskar eller skyddskläder är inte bara avskyvärt utan också förenat med livsfara. WaterAids rapport visar att många sanitetsarbetare dör när de utför arbetet, antingen i olyckor eller av sjukdomar och infektioner de drabbats av efter att ha kommit i direkt kontakt med avföring.

En av alla miljoner sanitetsarbetare som utför arbetet för hand är Meenadevi från Indien som beskriver sin situation såhär i WaterAids rapport:

I början brukade jag bli illamående. Men nu har jag vant mig vid den avskyvärda lukten. Fattigdom ger dig inget val. Ge oss ett annat jobb och vi kommer lämna det här direkt.
Mendeevi, sanitetsarbetare

De människor som manuellt tömmer latriner och rensar avlopp tillhör ofta de redan fattigaste, mest utsatta och diskriminerade grupperna i samhället, vilket innebär att de har små eller inga möjligheter att försörja sig på andra sätt. Arbetet i sig förstärker deras utsatthet genom att de uppfattas som orena och ovärdiga andra arbeten.

I rapporten uppmanar WaterAid till att:

  • Stater och myndigheter inför lagar och regleringar som skyddar sanitetsarbetares rättigheter
  • Organisationer och stater stöttar sanitetsarbetares möjlighet till organisering så att de kan kräva sina rättigheter
  • Organisationer, stater och myndigheter bidrar till ökad kunskap om sanitetsarbetares situation så att beslut och åtgärder kan tas baserat på fakta
Illustration av en stövel.

 

Thumbnail
Min första reaktion när jag såg bilderna i rapporten var att blunda. För bilderna är verkligen hemska att titta på. Men vi får inte blunda. Vi måste se hur fruktansvärd många sanitetsarbetares situation är. Vi måste se det och vi måste förändra det. Det handlar inte bara om allas vår hälsa utan om människors grundläggande rättigheter.
Cecilia Chatterjee-Martinsen, dåvarande generalsekreterare för WaterAid Sverige

Rapporten baserar sig på forskningsrapporten ”Health, Safety and Dignity of Sanitation Workers” som WaterAid tagit fram tillsammans med Världsbanken, Världshälsoorganisationen (WHO) och International Labour Organization (ILO). Forskningsrapporten som släpptes den 14 november 2019 utgör den mest utförliga globala studie som gjorts på området någonsin.

Läs forskningsrapporten här >