Den 19 november är det Världstoalettdagen – en officiell FN-dag med syftet att uppmärksamma hur livsviktigt det är med toaletter.

Trots att tillgång till sanitet är en mänsklig rättighet lever idag två miljarder människor i världen utan tillgång till en toalett. Det innebär att det finns fler människor i världen som har en mobiltelefon än som har en toalett. Av dessa två miljarder uträttar 673 miljoner sina behov utomhus i diken, på fält eller vid järnvägsspår. 

Varje år producerar mänskligheten över 350 miljoner ton avföring, tillräckligt mycket för att fylla 140 000 olympiska simbassänger med bajs. Om inte all denna avföring tas om hand på ett säkert sätt är risken stor att bakterier och parasiter förorenar människors närmiljö och vattenkällor. Varje dag dör 800 barn i diarrésjukdomar orsakade av bristande sanitet och smutsigt vatten.

Men brist på toaletter påverkar inte bara människors hälsa. När skolor saknar toaletter innebär det att flickor inte kan vara i skolan när de har mens. Arbetsplatser som inte har toaletter försvårar framförallt kvinnors möjlighet att arbeta och få en egen inkomst. På sjukhus som saknar toaletter ökar infektionsrisken för patienter och personal. 

Trots det är toaletter ofta en förbisedd fråga när det kommer till utveckling och hälsa, vilket innebär att det också är en fråga som sällan prioriteras av politiker, myndigheter och organisationer. Därför behövs Världstoalettdagen!

I nuvarande takt kommer alla människor i världens fattigaste länder ha tillgång till toalett först år 2109. På Världstoalettdagen kräver WaterAid därför större investeringar och mer fokus på sanitet med målet att skapa en värld där alla människor överallt har tillgång till toaletter.

Illustration av en toalett

Statistik och fakta

  • 2 miljarder människor i världen saknar idag tillgång till toalett
  • 673 miljoner människor uträttar sina behov utomhus
  • Globalt saknar 37 procent av skolorna tillgång till en toalett. Det innebär att nästan 700 miljoner elever (697 919 132) i världen saknar toalett på skolan där de får sin utbildning
  • I nuvarande takt kommer det dröja till 2109 innan alla människor i världens minst utvecklade länder har tillgång till toaletter
  • WaterAid har nått över 28 miljoner människor med toalett
  • Om alla människor i världen hade tillgång till toalett skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar kunna minska med 28 procent 
  • Sedan år 2000 har 2,1 miljarder människor fått tillgång till toalett

WaterAid släpper ny rapport: 400 år tills alla i Afrika har en toalett – sanitetskrisen förvärras av klimatförändringarna

Varje år producerar mänskligheten omkring 350 miljoner ton avföring. Att denna avföring tas om hand på ett säkert sätt är grundläggande för alla människornas hälsa, men idag saknar två miljarder människor i världen tillgång till en fungerande toalett. I en ny rapport varnar WaterAid för att klimatförändringarna förvärrar sanitetskrisen och uppmanar till åtgärder: ”Sverige kan göra stor skillnad internationellt genom tydliga satsningar på toaletter och sanitet i Sveriges klimatarbete och i den feministiska utrikespolitiken” säger WaterAids generalsekreterare Anna Nilsdotter.

I en ny rapport från WaterAid varnar organisationen för att klimatförändringarna skapar en livsfarlig situation för de miljarder människor som idag saknar toalett eller är beroende av svaga sanitetssystem. I rapporten ”Living in a fragile world: The impact of climate change on the sanitation crisis” framgår att två miljarder människor, var fjärde i världen, idag saknar tillgång till en fungerande toalett. 

Se vår film om hur klimatet hänger ihop med toaletter

 

En kvinna med en hink står på en sandig flodbank framför ett latrinhål med ett par pinnar med lite tyg kring.
Jamila från Gorkathi i Bangladesh använder en toalett utan avlopp eller någon form av avskildhet.
Image: WaterAid/DRIK/Habibul Haque
Illustration av ett jordklot.