Den 19 november är det Världstoalettdagen – en officiell FN-dag med syftet att uppmärksamma hur livsviktigt det är med toaletter.

Den 19 november varje år är det världstoalettdagen, en officiellt FN-dag med syftet att uppmärksamma varför sanitet och toaletter är så viktigt för vår hälsa och världens utveckling.

Trots att tillgång till sanitet är en mänsklig rättighet lever idag 1,7 miljarder människor i världen utan tillgång till en ordentlig toalett. Av dessa 1,7 miljarder uträttar 494 miljoner sina behov utomhus i diken, på fält eller vid järnvägsspår.

Varje år producerar mänskligheten över 350 miljoner ton avföring, tillräckligt mycket för att fylla 140 000 olympiska simbassänger med bajs. Om inte all denna avföring tas om hand på ett säkert sätt är risken stor att bakterier och parasiter förorenar människors närmiljö och vattenkällor. Varje dag dör 800 barn i diarrésjukdomar orsakade av bristande sanitet och smutsigt vatten.

Men brist på toaletter påverkar inte bara människors hälsa. När skolor saknar toaletter innebär det att flickor inte kan vara i skolan när de har mens. Arbetsplatser som inte har toaletter försvårar framförallt kvinnors möjlighet att arbeta och få en egen inkomst. På sjukhus som saknar toaletter ökar infektionsrisken för patienter och personal.

Trots det är toaletter ofta en förbisedd fråga när det kommer till utveckling och hälsa, vilket innebär att det också är en fråga som sällan prioriteras av politiker, myndigheter och organisationer. Därför behövs världstoalettdagen!

I nuvarande takt kommer alla människor i världens fattigaste länder ha tillgång till toalett först år 2109. På världstoalettdagen kräver WaterAid därför större investeringar och mer fokus på sanitet med målet att skapa en värld där alla människor överallt har tillgång till toaletter.

Din gåva kan göra skillnad!

Illustration av en jordglob.

Ny rapport skildrar sanitetsarbetares fruktansvärda situation

Under pandemin har länder och samhällen över hela världen stängts ner för att minska smittspridning och rädda liv. Miljoner sanitetsarbetare har dock inte kunnat stanna hemma eller hålla social distans eftersom deras arbete är så grundläggande för att samhällen ska fungera. Trots deras samhällsviktiga funktion tvingas de ofta utföra sitt arbete under fruktansvärda villkor, det visar WaterAids nya rapport ”The Forgotten Frontline Workers”.

En man ligger på knä vid ett hål i vägen och gräver i innehållet med bara händer.
Delowar Hossain tömmer latriner och rensar avlopp i Dhaka, Bangladesh. Ett arbete han utför utan skyddsutrustning som handskar. WaterAid/DRIK/Habibul Haque

Rapporten visar att sanitetsarbetare i flera länder måste hantera mänsklig avföring helt utan skyddsutrustning som handskar eller munskydd. Trots det erbjuds de inte möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten på arbetet. En av dem är 34-åriga Kona Nagmoni Lata som städar gator i Bangladesh huvudstad Dhaka:

– Ibland kommer jag i kontakt med mänsklig avföring i mitt arbete, och jag har bara en trasa att torka upp det med. Det finns ingen möjlighet att tvätta händerna där jag jobbar, säger Kona.

I rapporten ”The Forgotten Frontline Workers” framgår bland annat att:

 • 40 procent av de sanitetsarbetare som intervjuats i Indien, och 39 procent i Bangladesh, uppger att de inte har möjlighet att tvätta händerna på jobbet
 • Var tredje sanitetsarbetare i Nepal erbjuds ingen skyddsutrustning (som handskar, munskydd, skyddsoveraller eller stövlar) av sin arbetsgivare
 • 48 procent av sanitetsarbetarna i Bangladesh upplevde minskade inkomster under pandemin, trots att många av dem har arbetat mer

 

En kvinna med en hink står på en sandig flodbank framför ett latrinhål med ett par pinnar med lite tyg kring.
WaterAid/DRIK/Habibul Haque
Jamila från Gorkathi i Bangladesh använder en toalett utan avlopp eller någon form av avskildhet.

Fakta och statistik

 • Idag saknar 1,7 miljarder människor tillgång till en toalett
 • 494 miljoner människor tvingas uträtta sina behov utomhus
 • Två tredjedelar av sjukvårdsinrättningarna i världens minst utvecklade länder saknar tillgång till fungerande toaletter
 • För att alla människor överallt ska ha säker tillgång till toaletter år 2030 måste antalet människor som nås varje år fyrdubblas
 • Globalt saknar 37 procent av alla skolor toaletter. Det innebär nästan 700 miljoner elever
 • Om alla människor överallt hade tillgång till en toalett skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar minska med 28 procent
 • WaterAid har totalt sett till att över 28 miljoner människor har fått tillgång till sanitet
 • Under förra året såg WaterAids arbete till att 531 000 personer fick toalett i hem och samhällen
 • Under förra året såg WaterAid till att 131 000 elever fick toaletter på skolan där de går
 • Under förra året såg WaterAid till att 852 000 personer fick toaletter på den sjukvårdsinrättning där de söker vård