Den 22 mars varje år är det Världsvattendagen. WaterAid släppte årets rapport "The Water Gap - the State of the World’s Water" och bjöd in till seminarium och en kväll om vatten.

The Water Gap – ny rapport från WaterAid om den globala vattenkrisen

Idag saknar 844 miljoner människor tillgång till rent vatten, och 60 procent av jordens befolkning bor i områden där det råder vattenbrist. Värst drabbas redan fattiga och utsatta människor, det visar rapporten ”The Water Gap – The State of the World´s Water 2018” som WaterAid släppte på Världsvattendagen.

Den 22 mars på Världsvattendagen släppte WaterAid rapporten ”The Water Gap” som visar vilka länder i världen som drabbas värst av den globala vattenkrisen. Med 163 miljoner människor utan rent vatten står Indien ut som det land i världen där flest saknar rent vatten. Men räknat på andel av befolkningen är vattenkrisen värst i afrikanska länder söder om Sahara.

Årets rapport innehåller också statistik som visar att vattenkrisen framförallt drabbar redan utsatta och fattiga grupper, och de framsteg som världen har gjort de senaste decennierna genom förbättrad tillgång till rent vatten har i stor utsträckning inte omfattat dessa människor. Det är helt enkelt världens fattigaste människor som också lever utan rent vatten. I exempelvis Mali har 93 procent av den rikaste delen av befolkningen tillgång till rent vatten, medan bara 45 procent av den fattigaste har det.
 
Rapporten visar också att kön förstärker denna ojämlikhet eftersom det i majoriteten av fallen är kvinnor som ansvarar för familjens vattenförsörjning. En kvinna som varje dag hämtar de rekommenderade 50 literna per person till en familj på fyra, från en vattenkälla 30 minuter bort, spenderar två och en halv månad varje år på att hämta vatten. 


Huvudpunkter ur The Water Gap

  • Eritrea, Papua Nya Guinea och Uganda är de länder där lägst procent av befolkningen har grundläggande tillgång till rent vatten. 
  • Mocambique är det fjärde land i världen där störst framsteg har gjorts sedan 2000, men trots det är Mocambique det tionde land i världen med sämst tillgång till rent vatten. Huvudstaden Maputo upplever nu allvarlig vattenbrist och ransonering av vatten förbereds. 
  • Både globalt och inom länder är det de fattigaste människorna och grupperna som saknar rent vatten. I exempelvis Mali har 93 procent av den rikaste andelen av befolkningen tillgång till rent vatten, medan bara 45 procent av den fattigaste har det.
  • Indien är fortfarande det land där flest människor saknar rent vatten (163 miljoner). Men Indien är också ett av de länder där störst framsteg gjorts. Sedan år 2000 har 300 miljoner indier fått rent vatten. 
  • Efter Indien är Etiopien det land i världen där flest människor lever utan rent vatten (60 miljoner). Etiopien är också fjärde land i världen där lägst andel av befolkningen har grundläggande tillgång till rent vatten (39 procent).

En illustration av en vattendunk.
Cecilia Chatterjee-Martinsen
Det är mycket oroande att situationen för världens fattigaste och mest utsatta grupper inte har förbättrats trots de stora framsteg som gjorts de senaste decennierna. Eftersom det framförallt är kvinnor som är ansvariga för familjens vattenförsörjning bärs vattenkrisen bokstavligen på ryggen av kvinnor i världens fattigaste samhällen, och det är oacceptabelt att inte mer görs för att förbättra deras situation.
Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare WaterAid Sverige

Syftet med Världsvattendagen är att uppmärksamma att rent vatten är en grundläggande mänsklig rättighet. Ändå tvingas över 844 miljoner människor leva utan rent vatten. Det är få som känner till omfattningen av problemet men även att det faktiskt finns hopp. Utvecklingen går åt rätt håll och tillsammans kan vi stoppa vattenkrisen.

En illustration av en vatterkran

March for Water

Inför Världsvattendagen kommer WaterAid att un­der hela mars må­nad varje år driva kampanjen March for Water. Tillsammans gör vi mars till en vattenmånad med fokus på alla de miljoner kvinnor och flickor som varje dag tvingas gå långa sträckor för att hämta vatten. Tillsam­mans med dig tar vi vik­tiga steg för att de ska slippa gå.

Den 22 mars, på Världsvattendagen, hade vi den stora glädjen att bjuda in till ett livsviktigt samtal om hur vatten räddar och förändrar liv.

Kvällens gäster var:

  • Jan Eliasson, fd vice generalsekreter­are i FN och ambassadör för WaterAid.
  • Bethlehem Mengistu, landschef för WaterAid Etiopien.
  • Sofia Helin, skådespelare och ambassadör för WaterAid.

Samtalet hölls på Teater Pero i Stockholm.

"Leave no one behind - the water gap"

Den 22 mars, på Världsvattendagen, bjöd WaterAid och Sida in till ett frukostseminarium om hur vi kan se till att ingen glöms bort när vi pratar om rent vatten för alla, överallt.

Seminariet hölls i Sidas lokaler i Stockholm.

 

 

Sju sätt vatten förändrar allt

När ett samhälle får tillgång till rent vatten, är det början på en livsavgörande förändring. Att ha tillgång till rent vatten påverkar alla aspekter av en människas liv.

WaterAid/Ernest Randriarimalala