Den 22 mars varje år är det Världsvattendagen. Dagen finns till för att uppmärksamma varför rent vatten är så viktigt. Trots att tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet lever idag 844 miljoner människor i världen utan rent vatten.

March for Water

Varje dag går miljoner kvinnor i timmar efter vatten. Vatten som är smutsigt och livsfarligt att dricka.

Att hämta vatten tar så mycket tid att de inte hinner utbilda sig eller arbeta. Istället fastnar de i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom.

I mars går tusentals människor i Sverige för rent vatten genom kampanjen March for Water.

Läs mer om March for Water och hur du kan bidra >

Illustration av en vattendunk.

Beneath the Surface – ny rapport från WaterAid som belyser problemet med vårt vattenavtryck

Mat, kläder och produkter som importeras av världens rikaste länder påverkar tillgången till rent vatten i världens fattigaste samhällen - varnar WaterAid i ny rapport som släpps inför Världsvattendagen.

Läs hela rapporten här >

I Sverige använder vi ungefär 140 liter vatten om dagen per person, men om så kallat virtuellt vatten, det vatten som går åt till produktion av mat, kläder och varor, räknas in stiger den siffran till ungefär 3 900 liter. En stor del av det vattnet importeras från länder där stora delar av befolkningen lever utan tillgång till rent vatten. Inför Världsvattendagen den 22 mars uppmanar organisationen WaterAid därför till mer hållbar produktion och minskat vattenavtryck.

WaterAid släpper inför Världsvattendagen rapporten ”Beneath the Surface” som belyser hur produktion och konsumtion påverkar människors tillgång till rent vatten.

 

Vattenbrist riskerar att bli ett ökande problem

Idag lever 844 miljoner människor fortfarande utan rent vatten, och den siffran riskerar i framtiden att öka snarare än sjunka. Anledningen är klimatförändringar och vårt ständigt ökande vattenavtryck.

Klimatförändringar innebär i praktiken vattenförändringar eftersom det leder till längre torrperioder, värre översvämningar, mer oberäkneligt väder och stigande havsnivåer. Värst drabbas människor i världens fattigaste samhällen, samma människor som har bidragit minst till de utsläpp som driver klimatförändringarna. Idag lever fyra miljarder människor i områden där det råder vattenbrist, och den siffran beräknas öka till fem miljarder till år 2050.

 

WaterAid uppmanar till att:

  • Länder och regeringar prioriterar den mänskliga rättigheten till rent vatten, och säkerställer att det finns effektiva lagar, regleringar och kontrollsystem för hållbar vattenanvändning. 
  • Företag och investerare aktivt arbetar med vattenfrågan som en riskfaktor för verksamheten och samhällen, och förstår sin roll och påverkan på samhällen, anställda, i leverantörskedjan och länderna de verkar i. 
  • Företag utreder vilken inverkan deras verksamhet har på vatten, och aktivt verkar för att minska vattenanvändandet i produktionen, särskilt i områden där det råder vattenbrist.  
  • Producenter och beställare inom mat- och detaljhandel försäkrar sig om att deras varor kommer från hållbara källor, och verkar för ökad hållbarhet i deras leverantörskedjor. 
  • Konsumenter tänker på vad de köper och varifrån det kommer. Det kan vara svårt för konsumenter att räkna ut vattenanvändandet för enskilda produkter, men tips kan vara att; äta mindre kött (vegansk kost uppskattas ha 19 procent lägre påverkan på vattentillgång), inte kasta mat (en tredjedel av all mat som produceras globalt kastas), och tänka mer på hur mycket vi köper. 

Exempel på produkter som kräver mycket vatten att producera är:

Kaffebönor i vatten.

Kaffe.

För att pro­duc­era en kopp kaffe går det åt unge­fär 140 liter vat­ten.

 

Avokado i vatten.

Avokado.

För att producera ett kilo avokado går det åt ungefär 2 000 liter vatten.

 

Riskorn i vatten.

Ris.

För att pro­duc­era ett kilo ris går det åt unge­fär 2 500 liter vat­ten. Dessu­tom står rispro­duk­tion för ungefär 40 pro­cent av all be­vat­tning glob­alt.

 

Ekonomisk utveckling är nödvändig för att minska fattigdom och frigöra resurser till investeringar i vatten, sanitet och hygien, men den ekonomiska utvecklingen får inte ske på bekostnad av människors tillgång till rent vatten. Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet, och den rättigheten måste vara prioriterad.

Det är i grunden regeringars ansvar att se till att deras invånare har tillgång till rent vatten. Men företag och individer måste också ta större ansvar för sitt vattenavtryck, och bli mer medvetna om hur deras agerande påverkar människor som idag lever utan tillgång till rent vatten.
Cecilia Chatterjee-Martinsen, tidigare generalsekreterare för WaterAid Sverige

Fakta och statistik om vatten