Resolution om vatten, sanitet och hygien på sjukvårdsanläggningar antagen under World Health Assembly

Under World Health Assembly i Genève antogs den resolution som lagts fram av Tanzania, Zambia och Eswatini som uppmanar världens länder till ökade insatser för förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien på sjukhus och sjukvårdsanläggningar.

WaterAid välkomnar resolutionen och kommer globalt och i de länder där vi har verksamhet arbeta för att resolutionen implementeras. Idag saknar nästan vartannat sjukhus i låginkomstländer tillgång till rent vatten, och insatser för att förbättra tillgång till vatten, sanitet och hygien inom sjukvården är avgörande för att minska barnadödligheten, mödradödligheten och spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

Alison Macintyre, som leder WaterAids delegation på World Health Assembly, menar att resolutionen är ett viktigt steg för att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier:

"Put simply, a hospital is not a hospital without a reliable supply of clean water. Instead of being a place where people are helped back to health, a hospital without clean water, decent toilets and good hygiene is a breeding ground for infections and until every health care facility has these three basics, superbugs will continue to thrive, mothers and babies will continue to be put at risk and the international community will fail on its promise of universal healthcare. For too long this unacceptable situation has been tacitly accepted – today that stops."

"This is a pivotal moment. Ministers must now act swiftly to put in place the financing to implement the resolution for water, sanitation and hygiene in health care facilities."

“Ministries must work together and monitoring and assessment of progress systems put in place to ensure this resolution becomes reality."
Al­i­son Mac­in­tyre, Wa­t­erAid

Under World Health Assembly (WHA) uppmanar WaterAid hälsoministrar och regeringar att stödja en resolution om rent vatten, toaletter och hygien på sjukvårdsanläggningar.

World Health Assembly är Världshälsoorganisationens (WHO) beslutande organ. World Health Assembly arrangeras en gång per år då hälsoministrar från hela världen träffas för att diskutera och besluta om gemensamma åtgärder för förbättrad global hälsa.

WaterAid representeras i Genève av globala, regionala och nationella experter på vatten, sanitet och hygien kopplat till hälsa/sjukvård.

WaterAids representanter på plats:

 • Leah Richardson, WASH and Health Advisor, WaterAid Sverige
 • Dedo Mate Kodjo, Regional Advocacy Manager, WaterAid West Africa
 • Aly Sow, Programme Manager, WaterAid Mali
 • Tim Wainwright, Chief Executive, WaterAid UK
 • Dan Jones, Advocacy Coordinator, WaterAid UK
 • Helen Hamilton, Senior Policy Analyst for Health and Hygiene, WaterAid UK
 • Megan Wilson-Jones, Policy Analyst for Health and Hygiene, WaterAid UK
 • Alison Macintyre, Technical Lead – Health (head of delegation), WaterAid Australia
 • Danielle Zielinski, WASH and Health Officer, WaterAid America

Pressmeddelande: WaterAid varnar för att miljoner riskerar att dö av antibiotikaresistenta bakterier om inte mer satsas på vatten, sanitet och hygien

Idag saknar nästan varannan sjukvårdsanläggning i låginkomstländer rent vatten. Det skapar inte bara en livsfarlig miljö för patienter och personal utan riskerar också att förvärra spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. När nu hälsoministrar från hela världen samlas för World Health Assembly i Genève uppmanar WaterAid världens länder att rösta för en resolution om förbättrad tillgång till vatten, sanitet och hygien inom sjukvården. WaterAid välkomnar också att Sverige och EU meddelat att de kommer stå bakom resolutionen.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, kommenterar:

– WaterAid välkomnar att Sverige och EU står bakom resolutionen och uppmanar alla världens länder att stödja den under World Health Assembly. Resolutionen är ett viktigt första steg för förbättrad sjukvård, bättre global hälsa och minskad spridning av antibiotikaresistenta bakterier. Men för att resolutionen ska få effekt krävs också att regeringar och myndigheter agerar genom kraftigt ökade investeringar i rent vatten, toaletter och hygien, både i samhällen och på sjukvårdsanläggningar, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Cecilia Chatterjee-Martinsen om varför resolutionen är så viktig:

– För WaterAid globalt, men särskilt för våra kollegor i de länder där brist på vatten, sanitet och hygien utgör ett stort problem, innebär resolutionen ett viktigt verktyg. Genom att ställa sig bakom resolutionen åtar sig länder att faktiskt investera politiskt och finansiellt kapital i förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Det innebär att vi kan påverka och hjälpa regeringar att agera på det löftet. Men resolutionen innebär också att WaterAid kan stötta människor och samhällen vars sjukvårdsanläggningar idag saknar rent vatten, toaletter och hygien att av sina regeringar och myndigheter kräva förbättringar, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Läs hela pressmeddelandet här >

Ännu ett toppmöte för ministrar i en exklusiv schweizisk stad – varför ska vi bry oss?

”Så var det ännu en gång dags för ministrar, organisationer och experter att samlas i en exklusiv schweizisk stad för att diskutera tillståndet i världen. Det är inte första gången, och det är definitivt heller inte sista gången, men är det verkligen viktigt? Ger dessa möten någon effekt? Mitt svar på den frågan är ja, de ger effekt. Jag har sett det själv, hur möten, resolutioner och påverkansarbete under toppmöten faktiskt leder till konkreta förbättringar för människor i de länder där WaterAid arbetar.”

WaterAid Sverige representeras under World Health Assembly av Leah Richardson, WASH and Health Advisor.

Leah Richardson
   Läs Leahs krönika om varför hon reser till Genève, och vilka effekter toppmöten kan få för global utveckling >

 
 


WASH & Health Advisor
WaterAid

WaterAid Sverige talade till församlingen

Under World Health Assembly talade WaterAid Sveriges expert Leah Richardson idag (22 maj) till församlingen. Leah uppmanade medlemsländer, WHO och andra organisationer att:

 • Stärka koordineringen mellan sjukvårdssektorn och vattensektorn
 • Integrera hygienfrämjande insatser i satsningar på hälsa och sjukvård
 • Öka finansieringen till vatten, sanitet och hygien i samhällen och inom sjukvård

Läs hela WaterAids uttalande här:

"Chair, honorable delegates,
the focus of the UHC High Level meeting is: moving together to build a healthier world. To genuinely achieve this, we need to promote and protect health. Without water, sanitation and hygiene, this will not be possible. 

As Richard Horton stated “more people die from poor quality health care than they do from not seeking health care”. 

New data from WHO and UNICEF shows that almost 900 million people must seek care at health facilities with no water, 1.5 billion people must seek care where no toilets are available and almost half of facilities do not have hand hygiene stations at points of care. 

How can quality of care and PHC be delivered without these basic services? It can’t.

The situation in households is also dire. 844 million people don’t have access to clean water close to home and 2.3 billion live without a decent toilet.  If we want to leave no one behind and achieve equity in health service coverage and quality, WASH must be at the foundation.

We call on Member States, WHO and partners to:

-    Strengthen coordination to facilitate cross-sectoral planning, implementation and monitoring between the health and WASH sectors;
-    Ensure hygiene promotion is integrated as an essential health intervention at health care facilities and as a component of PHC; and,
-    Allocate greater financing for and ownership of WASH to ensure a holistic approach to health both in communities and within health care facilities.

Thank you."
Leah Richardson, WASH and Health Advisor, WaterAid Sverige

Så bidrar WaterAid Tanzania till att fler sjukhus får rent vatten, sanitet och hygien

Sedan 2014 har WaterAid Tanzania arbetat med att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien på sjukvårdsanläggningar som en del av WaterAids globala fokus på frågan.

Under arbetet har WaterAid Tanzania medverkat till att vatten, sanitet och hygien hamnat högre upp på den politiska agendan i landet, bidragit med ovärderligt forskningsunderlag på ämnet och genom direkta programinsatser sett till att fler sjukvårdsanläggningar fått rent vatten, sanitet och möjlighet till hygien.

I en blogg inför World Health Assembly resonerar Twaha Mubarak och Priya Sippy från WaterAid Tanzania kring situationen i Tanzania och vad som krävs för att förbättra tillgången till vatten, sanitet och hygien på sjukvårdsanläggningar.

Läs hela blogginlägget här >

En leende sjuksköterska tvättar händerna vid ett handfat med rent vatten.
WaterAid/James Kiyimba
En plenumsal vid World Health Assembly full med lyssnande människor.

22 maj organiserade WaterAid och Världshälsoorganisationen (WHO) sidoeventet ”First do no harm” under World Health Assembly, ett event som arrangerades av Sverige, Eswatini, Tyskland, Japan, Tanzania och Zambia. Sidoeventet lyfte varför vatten, sanitet och hygien måste prioriteras för bättre sjukvård och minskad spridning av antibiotikaresistenta bakterier.
 
Sverige representerades av Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten som poängterade kopplingen mellan vatten, sanitet och hygien (WASH) på sjukvårdsanläggningar, spridning av antibiotikaresistenta bakterier och förlossningsvård. Anders Tegnell betonade också att förbättrad tillgång till vatten, sanitet och hygien på sjukvårdsanläggningar är avgörande för att nå de globala målen och löftet att ”leave no one behind”.
 
Talade under eventet gjorde också Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dr. Tedros lyfte bland annat att universell tillgång till vatten, sanitet och hygien på sjukvårdsanläggningar är möjlig att uppnå, men då krävs ökade ansträngningar och starkare åtaganden av regeringar och organisationer. 
 
En grupp talare vid World Health Assemby som skrattar.
 
WaterAid uppmanade regeringar och ministrar att stödja den resolution som läggs fram under World Health Assembly om förbättrad tillgång till vatten, sanitet och hygien på sjukvårdsanläggningar, och agera för att uppnå resolutionen.

 

Anders Tegnell talar på World Health Assembly.