En av de som drabbades av det senaste kolerautbrottet i Lusaka, men överlevde, är 9-åriga Mirriam. Genom projektet Grön Uppväxt kommer systemen för vatten och sanitet att förbättras i staden, och därmed minska risken för framtida kolerautbrott.

 

I november 2018 startar WaterAid projektet Grön Uppväxt i Zambias huvudstad Lusaka, med stöd från Svenska Postkodlotteriet. Projektet kommer att förbättra människors tillgång till vatten och sanitet i slumområdet Kanyama, och fokuserar på hållbarhet genom stärkt lokaldemokrati och ökat medborgarengagemang. Projektet stöds av Postkodlotteriet med 5 miljoner kronor och pågår under två år.

Zambias huvudstad Lusaka är en av de städer som urbaniseras snabbast i världen, något som påverkar människors hälsa, välbefinnande och demokratiska rättigheter. I det tätbefolkade slumområdet Kanyama är brist på rent vatten och sanitet akut, vilket drabbar invånarnas hälsa och förorenar stadens grundvattenkälla. Som en konsekvens drabbas Lusaka av återkommande kolerautbrott. Problemen förvärras av en havererad lokaldemokrati och mycket begränsat medborgarengagemang.

Projektet Grön Uppväxt kommer med Svenska Postkodlotteriets stöd angripa utmaningarna på ett brett och hållbart sätt. Genom att engagera medborgarna i området och förbättra deras möjlighet att göra sig hörda kommer invånarna tillsammans med lokala myndigheter påbörja Kanyamas väg från smutsig slum till en grönare och renare boendemiljö som är hållbar för både människor och miljö. Totalt kommer 40 000 människor i Lusaka få förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet genom Grön Uppväxt.

Illustrationer av en bebis, en kran, en toalett, handtvätt, en megafon och en person som demonstrerar.
Thumbnail
WaterAid Zambia vill tacka Svenska Postkodlotteriet för att de gett oss chansen att förverkliga Grön Uppväxt. Med deras stöd kommer vi kunna förbättra livet för invånarna i Kanyama genom rent vatten, sanitet, grönområden och en tryggare boendemiljö.
Pamela Chisanga, landschef för WaterAid Zambia