WaterAid Sveriges årsberättelse för 2017-2018

Du får träffa Pramila som genom ett innovativt samarbetsprojekt i Nepal fått hygienutbildning så att hennes nyfödda dotter inte ska drabbas av diarréer och infektioner. Du får träffa Celina som på Madagaskar arbetar med att utbilda flickor om mens. Och du får också lära dig en massa saker om hur vi i Sverige jobbat för att våra kollegor ute i världen ska kunna arbeta effektivt och hållbart med att förändra liv.

WaterAids vision är en värld där alla människor överallt har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. För varje år som går kommer vi ett steg närmare att nå den visionen. Stort tack till alla som tillsammans med oss gör det möjligt! 

I årsberättelsen hittar du också information om vår ekonomi, hur vi styrs och kontrolleras, samt statistik om WaterAids arbete. Utdrag från den informationen finns också längre ner på sidan.

WaterAids årsberättelses framsida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WaterAid Sverige - en del av en global organisation

WaterAid grundades 1981 i Storbritannien och idag är organisationen världsledande i arbetet för att alla människor överallt ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Sedan 2009 finns WaterAid i Sverige. WaterAid Sverige är en del av den globala federationen WaterAid international, som samordnar WaterAids globala arbete. Via WaterAid international samlar vi vår erfarenhet och kompetens och samordnar vårt arbete globalt och i de 34 länder där vi finns på plats.

WaterAid Sverige arbetar på olika sätt för att bidra till WaterAids vision om en värld där alla människor överallt har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Läs mer på sidan 4 >

 

Under verksamhetsåret 2017/2018 nådde WaterAid:

 människor med rent vatten

1,42 miljoner människor med toaletter

2,58 miljoner människor med hygienutbildning

1,37 miljoner patienter

Vi har förbättrat tillgången till vatten, sanitet och hygien på 132 sjukvårdsinrättningar som besöktes av 1,37 miljoner patienter.

151 000 elever

Vi har nått 151 000 skolbarn på 477 skolor med rent vatten, toaletter eller hygienutbildning.

84 landsbygdsområden

Vi har förbättrat systemen för vatten, toaletter och hygien i 84 landsbygdsområden – med en total befolkning på 21,5 miljoner människor.

3 285 samhällen

Vi har nått 3 285 samhällen med rent vatten, toaletter och hygien.

Läs vidare

1,6 miljoner stadsbor

Vi har förbättrat tillgången till rent vatten via offentliga byggnader tillgängliga för 1,6 miljoner människor som bor i städer.

14 nationella policybeslut

Vi har påverkat och stöttat förbättringar av 14 nationella policy- och strategibeslut om vatten, sanitet och hygien.

WaterAids mål och verksamhet


I årsberättelsen har vi valt att lyfta fyra exempel på hur vi under det gångna verksamhetsåret har arbetat för att ta viktiga steg mot att nå våra mål.

Ekonomi - WaterAid globalt

Hela WaterAid arbetar för att vi gemensamt ska kunna genomföra vår globala strategi. Nedan visas de gemensamma globala intäkterna för 2017/18. De insamlade medlen går framförallt till verksamhet i programländer, samt till nationellt och internationellt påverkansarbete.

Globala konsoliderade intäkter 2017/18

WaterAid Storbritannien    796,6 miljoner SEK
WaterAid Sverige    98,4 miljoner SEK
WaterAid Amerika    96,2 miljoner SEK
WaterAid Australien    68,1 miljoner SEK
WaterAid Kanada    45,6 miljoner SEK
WaterAid Indien    28,2 miljoner SEK
WaterAid Japan    1,3 miljoner SEK

Totalt    ca 1,134 miljarder SEK


Globala konsoliderade utgifter 2017/18

Totalt    ca 1,063 miljarder SEK

 

Läs mer om vår globala ekonomi och WaterAid Sveriges ekonomi på sidan 20-22 >

Ekonomi - WaterAid Sverige

WaterAid Sverige har under verksamhetsåret 2017/18 tagit emot gåvor och bidrag på totalt 98,4 miljoner kronor (intäktsfört 85,3 Mkr).

Statistik från WaterAids ekonomi. För mer info, använd skärmläsare i årsberättelsen.

Med en gåva på 200 kronor i månaden ser du till så att en person får rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva ser du till så att fler barn får rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.