WaterAid Sveriges årsberättelse för 2018-2019

Du får träffa Brishti som nu har fungerande toaletter på sin skola, du får läsa om hur klimatförändringarna påverkar vattensituationen i världen och du får veta mer om hur vårt påverkansarbete bidragit till en global resolution om förbättrad tillgång till vatten och toaletter inom sjukvård. Och du får också lära dig en massa saker om hur vi i Sverige jobbat för att våra kollegor ute i världen ska kunna arbeta effektivt och hållbart med att förändra liv, samt hur våra givare är med och gör det möjligt.

WaterAids vision är en värld där alla människor överallt har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. För varje år som går kommer vi ett steg närmare att nå den visionen. Stort tack till alla som tillsammans med oss gör det möjligt! 

I årsberättelsen hittar du också information om vår ekonomi, hur vi styrs och kontrolleras, samt statistik om WaterAids arbete. Utdrag från den informationen finns också längre ner på sidan.

WaterAid Sverige - en del av en global organisation

WaterAid grundades 1981 i Storbritannien och idag är organisationen världsledande i arbetet för att alla människor överallt ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Sedan 2009 finns WaterAid i Sverige. WaterAid Sverige är en del av den globala federationen WaterAid international, som samordnar WaterAids globala arbete. Via WaterAid international samlar vi vår erfarenhet och kompetens och samordnar vårt arbete globalt och i de 34 länder där vi finns på plats.

WaterAid Sverige arbetar på olika sätt för att bidra till WaterAids vision om en värld där alla människor överallt har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Läs mer på sidan 3 >

 

WaterAid påverkar och stöttar lokala organisationer, samhällen, myndigheter och stater för att nå så många som möjligt med rent vatten, sanitet och hygien. Men vi arbetar också genom direkta insatser med att installera vattensystem, bygga toaletter och utbilda om hygien.

Under året har vi nått följande antal med direkt tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

personer i hem och samhällen

skolelever

personer på sjukvårdsanläggningar

Statistiken för hem/samhällen/skolor avser personer som använder dem dagligen.
Statistiken för sjukvårdsanläggningar avser antal patientbesök samt personal.

Toaletter:

453 000 personer i hem och samhällen

182 000 skolelever

1 080 000 personer på sjukvårdsanläggningar

Statistiken för hem/samhällen/skolor avser personer som använder dem dagligen.
Statistiken för sjukvårdsanläggningar avser antal patientbesök samt personal.

Hygien:

1 503 000 personer i hem och samhällen

695 000 skolelever

991 000 personer på sjukvårdsanläggningar

Hygienstatistiken avser personer som nåtts med faciliteter eller återkommande hygienutbildning/-budskap.

Exempel på andra resultat från året:

300 partners

Vi har samarbetat med nästan 300 partners, inklusive ett hundratal myndigheter och nästan lika många ideella organisationer, från lokal till global nivå.

15 nationella policybeslut

Vi har påverkat och stöttat förbättringar av 15 nationella policy- och strategibeslut om vatten, sanitet och hygien.

WaterAids mål och verksamhet


I årsberättelsen berättar vi mer ingående om hur vi arbetar med våra strategiska mål.

Ekonomi - WaterAid globalt

Hela WaterAid arbetar för att vi gemensamt ska kunna genomföra vår globala strategi. Nedan visas de gemensamma globala intäkterna för 2018/19. De insamlade medlen går framförallt till verksamhet i programländer, samt till nationellt och internationellt påverkansarbete.

Globala konsoliderade intäkter 2018/19

WaterAid Storbritannien    927,5 miljoner SEK
WaterAid Amerika    126,3 miljoner SEK
WaterAid Sverige    115,4 miljoner SEK
WaterAid Australien    75,5 miljoner SEK
WaterAid Indien    46,0 miljoner SEK
WaterAid Kanada    43,7 miljoner SEK
WaterAid Japan    2,4 miljoner SEK

Totalt    ca 1,337 miljarder SEK


Globala konsoliderade utgifter 2018/19

Totalt    ca 1,174 miljarder SEK

 

Läs mer om vår globala ekonomi och WaterAid Sveriges ekonomi på sidan 18-20 >

Ekonomi - WaterAid Sverige

WaterAid Sverige har under verksamhetsåret 2018/19 tagit emot gåvor och bidrag på totalt 115,4 miljoner kronor (intäktsfört 114,6 Mkr).

Statistik från WaterAids ekonomi. För mer info, använd skärmläsare i årsberättelsen.

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.