WaterAid Sveriges årsberättelse för 2019-2020

WaterAid Sveriges årsberättelse för verksamhetsåret 2019/2020 beskriver vad vi har gjort under året, vilka effekter våra insatser har fått och hur våra givare, partners och supportrar har bidragit till WaterAids arbete.

I årsberättelsen får du bland andra träffa Krishna Priya som leder en hygienklubb på sin skola i Indien. En hygienklubb som under cyklonen Fani bidrog till att hela samhället snabbare kunde återhämta sig efter katastrofen.

Du hittar också information om hur WaterAid bidrar till att de globala hållbarhetsmålen ska kunna nås till 2030, och hur vi arbetar för att lyfta varför rent vatten, sanitet och hygien är så avgörande för sexuell och reproduktiv hälsa.

Utöver det för du lära dig en massa saker om hur WaterAid Sverige jobbar för att våra kollegor ute i världen ska kunna arbeta effektivt och hållbart med att förändra liv, bland annat under coronapandemin.

WaterAids vision är en värld där alla människor överallt har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. För varje år som går kommer vi ett steg närmare att nå den visionen. Stort tack till alla som tillsammans med oss gör det möjligt!

I årsberättelsen hittar du utöver det som nämnts ovan även information om vår ekonomi, hur vi styrs och kontrolleras, samt statistik från WaterAids arbete. Utdrag från den informationen finns också längre ner på sidan.

Årsberättelsens framsida.

WaterAid Sverige - en del av en global organisation

WaterAid grundades 1981 i Storbritannien och idag är organisationen världsledande i arbetet för att alla människor överallt ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Sedan 2009 finns WaterAid i Sverige. WaterAid Sverige är en del av den globala federationen WaterAid international, som samordnar WaterAids globala arbete. Via WaterAid international samlar vi vår erfarenhet och kompetens och samordnar vårt arbete globalt och i de 34 länder där vi finns på plats.

WaterAid Sverige arbetar på olika sätt för att bidra till WaterAids vision om en värld där alla människor överallt har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Läs mer på sidan 4 >

 

WaterAid påverkar och stöttar lokala organisationer, samhällen, myndigheter och stater för att nå så många som möjligt med rent vatten, sanitet och hygien. Men vi arbetar också genom direkta insatser med att installera vattensystem, bygga toaletter och utbilda om hygien.

Under året har vi nått följande antal med direkt tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

personer i hem och samhällen

skolelever

personer på sjukvårdsanläggningar

Statistiken för hem/samhällen/skolor avser personer som använder dem dagligen.
Statistiken för sjukvårdsanläggningar avser antal patientbesök samt personal.

Toaletter:

700 000 personer i hem och samhällen

212 000 skolelever

1 315 000 personer på sjukvårdsanläggningar

Statistiken för hem/samhällen/skolor avser personer som använder dem dagligen.
Statistiken för sjukvårdsanläggningar avser antal patientbesök samt personal.

Hygien:

1 910 000 personer i hem och samhällen

456 000 skolelever

1 309 000 personer på sjukvårdsanläggningar

Hygienstatistiken avser personer som nåtts med faciliteter eller återkommande hygienutbildning/-budskap.

Exempel på andra resultat från året:

260 partners

Vi har samarbetat med 260 partners, inklusive 91 myndigheter och 94 ideella organisationer, från lokal till global nivå.

15 nationella policybeslut

Vi har påverkat och stöttat förbättringar av 15 politiska policy- och strategibeslut världen över som kommer ge förutsättningar för bättre tillgång till vatten, sanitet och hygien.

WaterAids mål och verksamhet


I årsberättelsen berättar vi mer ingående om hur vi arbetar med våra strategiska mål.

Ekonomi - WaterAid globalt

Hela WaterAid arbetar för att vi gemensamt ska kunna genomföra vår globala strategi. Nedan visas de gemensamma globala intäkterna för 2019/20. De insamlade medlen går framförallt till verksamhet i programländer, samt till nationellt och internationellt påverkansarbete.

Globala konsoliderade intäkter 2019/20

WaterAid Storbritannien    977,0 miljoner SEK
WaterAid Amerika    131,2 miljoner SEK
WaterAid Sverige    109,1 miljoner SEK
WaterAid Australien    73,6 miljoner SEK
WaterAid Indien    42,9 miljoner SEK
WaterAid Kanada    33,1 miljoner SEK
WaterAid Japan    6,1 miljoner SEK

Totalt    ca 1,373 miljarder SEK


Globala konsoliderade utgifter 2019/20

Totalt    ca 1,375 miljarder SEK

 

Läs mer om vår globala ekonomi och WaterAid Sveriges ekonomi på sidan 18-20 >

Ekonomi - WaterAid Sverige

WaterAid Sverige har under verksamhetsåret 2019/20 tagit emot gåvor och bidrag på totalt 109,1 miljoner kronor (intäktsfört 112,3 Mkr).

Statistik från WaterAids ekonomi. För mer info, använd skärmläsare i årsberättelsen.

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.