WaterAid Sveriges årsberättelse för 2020-2021

WaterAid Sveriges årsberättelse för verksamhetsåret 2020-2021 beskriver vad vi har gjort under året, vilka effekter våra insatser har fått och hur våra givare, partners och supportrar har bidragit till WaterAids arbete.

I årsberättelsen får du bland andra träffa Tsehaynesh som är 15 år och bor i byn Derekwa i Etiopien. Tidigare brukade hon varje morgon hämta vatten till familjen från en vattenkälla en bit bort från byn. Vandringen dit tog 30 minuter och eftersom alla i byn använde samma vattenkälla tvingades Tsehaynesh ofta vänta i över en timme innan hon kunde fylla sin vattendunk. Läs i årsberättelsen hur hon själv berättar om hur livet förändrats sedan WaterAid, med hjälp av gåvor från våra engagerade givare, kunde installera vattenposter i byn.

Du hittar också information om hur WaterAid bidrar till att de globala målen för hållbar utveckling ska kunna nås till 2030, och hur vi arbetar för att lyfta varför rent vatten, sanitet och hygien är så avgörande för många av de övriga målen.

Utöver det för du lära dig en massa saker om hur WaterAid Sverige jobbar för att våra kollegor ute i världen ska kunna arbeta effektivt och hållbart med att förändra liv, bland annat under coronapandemin.

WaterAids vision är en värld där alla människor överallt har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. För varje år som går kommer vi ett steg närmare att nå den visionen. Stort tack till alla som tillsammans med oss gör det möjligt!

I årsberättelsen hittar du utöver det som nämnts ovan även information om vår ekonomi, hur vi styrs och kontrolleras, samt statistik från WaterAids arbete. Utdrag från den informationen finns också längre ner på sidan.

Årsberättelsens framsida.

WaterAid Sverige - en del av en global organisation

WaterAid grundades 1981 i Storbritannien och idag är organisationen världsledande i arbetet för att alla människor överallt ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Sedan 2009 finns WaterAid i Sverige. WaterAid Sverige är en del av den globala federationen WaterAid international, som samordnar WaterAids globala arbete. Via WaterAid international samlar vi vår erfarenhet och kompetens och samordnar vårt arbete globalt och i de 34 länder där vi finns på plats.

WaterAid Sverige arbetar på olika sätt för att bidra till WaterAids vision om en värld där alla människor överallt har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Läs mer på sidan 4 >

 

WaterAid påverkar och stöttar lokala organisationer, samhällen, myndigheter och stater för att nå så många som möjligt med rent vatten, sanitet och hygien. Men vi arbetar också genom direkta insatser med att installera vattensystem, bygga toaletter och utbilda om hygien.

Under året har vi nått följande antal med direkt tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

personer i hem och samhällen

skolelever

personer på sjukvårdsanläggningar

Statistiken för hem/samhällen/skolor avser personer som använder dem dagligen.
Statistiken för sjukvårdsanläggningar avser antal patientbesök samt personal.

Toaletter:

531 000 personer i hem och samhällen

131 000 skolelever

852 000 personer på sjukvårdsanläggningar

Statistiken för hem/samhällen/skolor avser personer som använder dem dagligen.
Statistiken för sjukvårdsanläggningar avser antal patientbesök samt personal.

Hygien:

2 553 000 personer i hem och samhällen

1 140 000 skolelever

10 003 000 personer på sjukvårdsanläggningar

Hygienstatistiken avser personer som nåtts med faciliteter eller återkommande hygienutbildning/-budskap.

Exempel på andra resultat från året:

225 partners

Vi har samarbetat med 225 partnerorganisationer i 256 projekt, inklusive 81 myndigheter och 92 ideella organisationer, från lokal till global nivå.

21 nationella policybeslut

Vi har runt om i världen påverkat och stöttat förbättringar av 21 politiska policybeslut som kommer ge förutsättningar för bättre tillgång till vatten, sanitet och hygien.

Exempel på förändrade politiska policybeslut som WaterAid haft påverkan på är:

• Prioritering att minska ojämlikheten i tillgång till vatten, sanitet och hygien i Zambia.
• Vatten, sanitet och hygien integreras i strategier för klimatanpassning i Burkina Faso.
• Ökade anslag i budgetar till vattensektorn i Indien.

WaterAids mål och verksamhet


I årsberättelsen berättar vi mer ingående om hur vi arbetar med våra strategiska mål.

Ekonomi - WaterAid globalt

Hela WaterAid arbetar för att vi gemensamt ska kunna genomföra vår globala strategi. Nedan visas de gemensamma globala intäkterna för 2020-2021. De insamlade medlen går framförallt till verksamhet i programländer, samt till nationellt och internationellt påverkansarbete.

Globala konsoliderade intäkter 2020-2021

WaterAid Storbritannien    937,9 miljoner SEK
WaterAid Amerika    127,6 miljoner SEK
WaterAid Sverige    102,7 miljoner SEK
WaterAid Australien    97,0 miljoner SEK
WaterAid Indien    26,6 miljoner SEK
WaterAid Kanada    25,3 miljoner SEK
WaterAid Japan    12,0 miljoner SEK

Totalt    ca 1,329 miljarder SEK


Globala konsoliderade utgifter 2020-2021

Totalt    ca 1,199 miljarder SEK

 

Läs mer om vår globala ekonomi och WaterAid Sveriges ekonomi på sidan 25-27 >

Ekonomi - WaterAid Sverige

WaterAid Sverige har under verksamhetsåret 2020-2021 tagit emot gåvor och bidrag på totalt 102,7 miljoner kronor (intäktsfört 109,0 Mkr).

Statistik från WaterAids ekonomi. För mer info, använd skärmläsare i årsberättelsen.

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.