Bli månadsgivare

844 miljoner människor har inte tillgång till rent vatten. Det är nästan var tionde person av världens befolkning.

2,3 miljarder människor har inte tillgång till någon toalett, mer än en tredjedel av världens befolkning.

Runt 290 000 barn dör varje år av diarré som orsakats av smutsigt vatten och dålig sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.

Vatten, sanitet och hygien är grundläggande för fattigdomsbekämpning, klimatanpassning, kvinnors rättigheter, barns utbildning, människors hälsa, länders ekonomi och all utveckling.

Vad det handlar om

Rent vatten, sanitet och möjlighet till hygien är grundläggande för alla människor och alla samhällen. Utan hållbar tillgång till vatten, sanitet och hygien (ofta förkortat WASH) kan inte samhällen utvecklas, barn gå i skolan, kvinnor föda barn i en trygg miljö eller fattigdom bekämpas. Trots det saknar 844 miljoner människor tillgång till rent vatten. 2,3 miljarder människor saknar också grundläggande sanitet, vilket betyder att deras avföring inte tas om hand på ett säkert sätt. Avgörande för bra sanitet är att människor har tillgång till toaletter, och att bakterier från avföringen inte sprids via exempelvis vatten, mat, flugor eller smutsiga händer.  

Konsekvenserna av brist på rent vatten, sanitet och hygien är fruktansvärda. Varje dag dör runt 800 barn av sjukdomar som orsakats av brist på rent vatten och toaletter. Den näst vanligaste dödsorsaken i världen för barn under fem år är diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien. Kunskap om hygien och möjlighet att tvätta händerna med rent vatten och tvål är avgörande för att förbättringar inom vatten, sanitet, hälsa och sjukvård ska vara hållbara. I samhällen där hygienen brister sprids sjukdomar snabbt mellan människor. En så enkel sak som att tvätta händerna med tvål och vatten kan därför rädda många liv. För förbättrad hygien krävs både kunskap om hygien och praktisk utrustning som rent vatten, tvål, handfat, och tvättmöjligheter.

Tillgång till vatten, sanitet och hygien är avgörande för att samhällen ska kunna genomföra förbättringar inom utbildning, sjukvård, hälsa, kvinnors rättigheter och möjlighet till klimatanpassning. Därför måste satsningar på vatten, sanitet och hygien vara en prioriterad fråga för allt utvecklingsarbete.

Pojke som dricker från en osäker vattenkälla.

Hur det påverkar människor

Flickar som hämtar vatten från en vattenkälla.

Unga flickor

Varje dag går Nyemo Amani, Tanzania, i cirka fyra timmar för att hämta vatten. När hon har sin mens kan hon inte gå i skolan för att det inte finns toaletter där hon kan ta hand om sin hygien.
En man på huk jämte en vattenpump.

Funktionshindrade

För funktionshindrade som Amin Uddin var livet mycket svårt i slumområdet Beltola i Dhaka. Efter att Amin kämpat hårt finns nu äntligen handikappanpassade faciliteter.

En kvinna tvättar sitt barn.

Spädbarn

Francis Okello tvättar sin son utanför ett sjukhus i Uganda. Runt 800 barn under fem år dör varje dag i diarrésjukdomar som lätt kan förebyggas med rent vatten, god hygien och tillgång till toaletter. Spädbarn kan inte utvecklas normalt om de inte får i sig viktiga vitaminer och näringsämnen och ständiga diarrésjukdomar kan lämna bestående men hos barn.

En äldre kvinna tar på sig en jacka.

Äldre människor

I länder med liten eller ingen social trygghet tvingas ofta de äldre att betala för att folk ska hjälpa dem att hämta vatten och de kan ha svårt att sköta sin hygien och att gå på toaletten utan riktiga faciliteter.

Två pojkar fyller vattenflaskor från en kran.

Skolbarn

Nya kranar har installerats på en skola i Tanzania. Med rent vatten tillgängligt kan barnen gå i skolan istället för att spendera sin tid med att hämta vatten i källor långt från byn. Läraren Abraham Amas säger: “Förut missade flickorna mycket av undervisningen, de var alltid sena eftersom de var tvungna att hämta vatten.”

En grupp tonårsflickor hämtar vatten i dunkar.

Kvinnor

I fattiga samhällen faller oftast den tidskrävande bördan att hämta vatten på kvinnorna. Detta kräver ofta flera vändor per dag och tar många timmar av deras tid - tid som kunde ha använts till mer produktiva sysslor.